Avinash*, een jongeman uit India, zoekt contact met een medewerker van Biblword. Het blijkt dat hij vanuit zijn prille jeugd wat herinneringen aan de naam van Jezus heeft. Hij heeft zijn ouders nooit gekend, heeft als baby en peuter een paar jaar bij de nonnen in een weeshuis gewoond, en is daarna opgegroeid in een niet-christelijke omgeving.

Later krijgt hij een droom over Jezus. De droom laat hem niet los en hij is heel erg geïnteresseerd in het lijden van Jezus. Op Facebook ziet hij daarna Biblword voorbijkomen, en hij klikt op ‘vind ik leuk’. Regelmatig ziet hij nu bijbelteksten. Hij schrijft naar Biblword: ‘Wie is dat, Jezus? Ik heb over hem gedroomd en jullie schrijven over hem.’ De medewerker bespreekt met hem de de zeven kruiswoorden en steeds blijft hij contact zoeken, vanuit een diepe onrust. Tijdens een toevallige ontmoeting krijgt hij een Bijbel. Aan Biblword vraagt hij hoe hij die moet gebruiken. Aan de aansporing om contact te zoeken met een kerk in zijn stad geeft hij na een even wonderlijke gebeurtenis gehoor: De Biblwordmedewerker schrijft in een chatbericht: Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Die Bijbeltekst ziet hij dezelfde dag opnieuw op een gebouw waar hij dagelijks langskomt, maar die nooit tot hem is doorgedrongen. Het is een kerk, en hij gaat die bezoeken. Geruime tijd blijf er chatcontact met Biblword, ook over zaken als relaties; maar inmiddels heeft Avinash zijn plek in de kerk gevonden.

* Niet zijn echte naam