In het april 2017  nummer van het blad ‘de Hervormde Vrouw’ is een interview gepubliceerd met Betty Krooneman. Betty plant en onderhoudt de Facebookpagina van Biblword.net.

Download hier het PDF-bestand