Artikel over GlobalRize in Friesch Dagblad

»»Artikel over GlobalRize in Friesch Dagblad

Artikel over GlobalRize in Friesch Dagblad

Wereldwijd zal de komende dagen in kerken weer het kerstevangelie klinken van Jezus die als beloofde Messias naar de wereld kwam. Hoe vertel je dat verhaal in de 21e eeuw waar mensen hun tijd meer doorbrengen achter een beeldscherm dan in een kerkgebouw? Het wonderlijke verhaal van GlobalRize, internetzending vanuit Oldebroek.

Het zijn indrukwekkende cijfers die GlobalRize begin deze maand bekendmaakte. In het afgelopen jaar volgden zesduizend studenten een of meerdere lessen van een introductiebijbelcursus. Die online-cursisten waren afkomstig uit 171 landen. Maandelijks worden tientallen miljoenen mensen bereikt via de Facebookpagina Biblword. Er zijn websites in elf taalgebieden, waaronder het Arabisch, die honderdduizend bezoekers per maand trekken. In nog geen jaar tijd groeide de Nederlandse stichting van veertig vrijwillige medewerkers naar 140. Welkom in de wereld van internetzending.

Dit alles wordt gecoördineerd vanaf een industrieterrein op de Veluwe, in een bedrijfspand waar medewerkers zelf koffie zetten, waar je het gevoel krijgt dat ze ‘vanuit een bezemkast’ moeten werken, en dat bovendien gratis en voor niks doen. Hier is iets aan de hand wat voor buitenstaanders niet zomaar te begrijpen is.

Start-up

Aan tafel zitten Marten Visser (46), missionair directeur van GlobalRize en predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Frans de Lange (52), operationeel directeur van GlobalRize. Tot dit voorjaar was hij burgemeester van de gemeente Elburg maar hij zei dat ambt vaarwel om zich fulltime te wijden aan het verspreiden van het evangelie via internet. De Lange moet glimlachen als hij bevraagd wordt op dit spartaanse onderkomen. “Wij zijn eigenlijk gewoon een internet-startup maar dan op het terrein van het evangelie. Onze passie is dat mensen Jezus leren kennen.”

Dan hebben ze een Bijbelcursus op papier en die zetten ze ‘dan ook maar op internet’, maar dan mis je de boot niet een klein béétje maar volledig

Marten Visser is degene die er ooit de basis voor legde. Van 2000 tot 2015 was hij kerkplanter in Thailand namens zendingsorganisatie OMF Nederland. Midden in de rijstvelden begon hij in 2009 met het versturen van een dagelijkse tweet naar aanleiding van een Bijbelgedeelte dat hij die dag had gelezen. In drie jaar tijd ging hij met 1189 tweets de hele Bijbel door. “Zeventig tekens gebruikte ik voor een samenvatting van de tekst en zeventig voor mijn eigen commentaar erbij.” Wat gebeurde er: zijn berichten op sociale media werden massaal gedeeld. “Ik wist niet wat me overkwam. In Thailand, in de Verenigde Staten, in Afrikaanse landen.”

Toen Visser zag wat voor impact sociale media konden hebben en hoe je internet kon inzetten bij het delen van het evangelie wist de zendeling dat hij hier verder mee wilde. Hij maakte de Engelstalige Facebooksite Biblword. Daar abonneerden zich 2,7 miljoen mensen op. “Op Biblword worden vooral afbeeldingen met teksten uit de Bijbel geplaatst, met daaraan gekoppeld een bemoedigende, onderwijzende of uitdagende gedachte. Daarnaast worden er ook complete Bijbelteksten geplaatst, eenregelige samenvattingen van psalmen en meditatieve teksten.” GlobalRize is nu bezig om te kijken hoe ze ook korte video’s met een Bijbelse boodschap kunnen maken, die ook via Facebook de wereld in kunnen.

De Lange en Visser hebben gemerkt dat ze met een missie bezig zijn waarvan ze zelfs soms niet weten waar de grenzen liggen. De oude zendingsgedachte is dat een missionaire organisatie een verhaal heeft te vertellen en dat doet door naar mensen toe te gaan. Fysiek vaak ook nog, met christelijke lectuur, bijbels en evangelisten in het veld. “Dan denk je vanuit de zender van de Boodschap.” Maar het is 2017. In de tijd van Jezus leefden er 300 miljoen mensen op de aarde. Nu zijn dat er 7,6 miljard, waarvan ruim twee miljard mensen nog nooit het evangelie gehoord hebben. Internetzending is denken vanuit de ontvanger. Degene voor ogen hebben die met zijn smartphone in de hand of achter zijn tablet of laptop zit. “Hier moeten de meeste christelijke organisaties nog aan wennen. Dan hebben ze een Bijbelcursus op papier en die zetten ze ‘dan ook maar op internet’, maar dan mis je de boot niet een klein béétje maar volledig…”, weet Visser vanuit de ervaring van het laatste jaar waarin de Nederlandse organisatie zo’n stormachtige groei doormaakte.

Frans de Lange zat al in Stichting GlobalRize als bestuurder. Hij vertrok begin dit jaar als burgervader van Elburg om de organisatie verder uit te bouwen. Hij heeft nu het personeelsbeleid, pr-beleid, fondsenwerving en Facebook en Instagram onder zich. Een fulltimefunctie van vijf dagen per week. Visser werkt drie dagen en preekt daarnaast nog regelmatig in PKN-gemeenten.

Drietrapsraket

Een impuls in de piepjonge organisatie was nodig omdat GlobalRize gelooft in een drietrapsraket: eerst het massale bereik via sociale media, dan verdieping aanbieden via websites en een persoonlijk contact via een Bijbelcursus en ten slotte mensen koppelen aan een plaatselijke kerk – waar ook ter wereld. Visser: “Ons motto is: van Facebook naar kerk. We geloven niet in christen-zijn alleen van achter een beeldscherm.” Het persoonlijk geloof moet je delen met anderen, in huisgroepen en kerken. Contact via internet kan hiervan een onderdeel zijn, en hierbij ondersteunend zijn, maar mag – behalve in gevallen van extreme vervolging – niet de plaats innemen van persoonlijke ontmoeting in het gewone leven, zo is te lezen in het Meerjarenplan 2018-2020.

De visie van GlobalRize is dat al die miljoenen mensen die reageren op geposte berichten via Facebook en Instagram unieke personen zijn met een eigen verhaal. Mensen van wie aan de andere kant van de wereld amper het besef bestaat dat het misschien Nigerianen, Ethiopiërs, Indiërs, Amerikanen en Saudi’s zijn die vragen hebben over het christelijk geloof. “Zij willen weten wie die God van Donald Trump is”, verwoordt De Lange.

Dagelijks leven in Kenia. ,,Er zijn 7,6 miljard mensen op aarde van wie twee miljard nog nooit het evangelie gehoord hebben. Voor internetzending moet je denken vanuit de ontvanger. Je moet degene voor ogen hebben die ver weg ergens met zijn smartphone in de hand of achter zijn tablet of laptop zit.”

Zoekmachines

Doordat op een bepaald moment miljoenen wereldwijd Biblword wisten te vinden, raakte Facebook zelf ook geïnteresseerd. Het bedrijf zorgde dat de Facebooksite bovenaan kwam te staan in de ranking bij de zoekmachines. “We hoefden niet eens meer reclame te maken.” En in oktober werd Biblword gekoppeld aan een Facebook App-groep. “Het gevolg was dat we ineens per dag honderden berichten kregen, met pastorale vragen. We hebben toen gezegd: hier moeten we direct op inspelen.” Er wordt online contact gelegd en geloofszoekers die dat willen worden verwezen naar de Bijbelwoordcursus die in elf talen wordt aangeboden. “Aan elke cursist koppelen we een mentor. Daar kan men met vragen terecht”, legt Visser uit. Er zijn inmiddels dertig Engelstalige mentoren, tien Spaanstalige en tien Nederlandse. De meesten werken vanuit Nederland. “Dat zijn mensen die dit vrijwillig doen, vanuit hun passie voor Jezus. Bijvoorbeeld een jongere die zegt: ik werk drie dagen per week en één dag per week wil me hiervoor inzetten. Of de vrouw in een rolstoel die nu helemaal opbloeit omdat ze over de hele wereld contact legt met christenen.”

We geloven niet in christen-zijn alleen van achter een beeldscherm. We mailen lokale kerken dat iemand bij hen in de buurt op zoek is naar een kerk

De cursus behandelt in vijftien lessen onderwerpen als de Schepping, de vraag waarom er lijden is in de wereld, of de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. De cursus blijft dicht bij de Bijbel. Op zo’n manier dat een breed christelijk publiek zich erin herkent en tegelijkertijd niet-christenen de teksten kunnen doorgronden. “We merken zelf soms dat het daarom misschien nog wel eenvoudiger moet dan wat we nu doen.” Er zijn twee belangrijke dingen waar GlobalRize een duidelijk standpunt over heeft, namelijk dat het een misvatting is dat geloof altijd leidt tot welvaart en gezondheid. En een vast geloof in Gods soevereiniteit en almacht. “We geven geen ‘daar kan God niks aan doen, dat moet je zelf doen’-antwoorden. We aanbidden een God die alles in Zijn hand houdt.”

Die voorzienigheid ervaart Visser bijvoorbeeld in het vinden van kerken voor mensen in den vreemde. ,,Laatst had er een vrouw uit Japan gereageerd. Ze had de cursus gedaan en was op zoek naar een kerk bij haar in de buurt. Toevallig hadden we net een nieuwe teamleider in Nederland die bezig is om voor het Japanse taalgebied een taalteam op te zetten. ‘Dat is vlak bij mij om de hoek waar ik vroeger gewoond heb’, zei hij. Zoiets kun je niet bedenken.”

Ook in landen als Namibië, Bangla- desh en Turkije gaat Visser zo op zoek naar een passende kerk. “Heel wat plaatselijke kerken hebben al een Facebookpagina en dan is het contact snel gelegd. Ik mail dat ik voorganger in Nederland ben en dat een bepaald persoon bij hen in de buurt op zoek is naar een kerk. De reactie die je dan krijgt: van harte welkom!”

De internetzending slaat vooral in Azië, Afrika en de Verenigde Staten aan. Europa is er minder voor te porren, vertelt De Lange. “Je hebt hier te maken met een continent waar alleen al het bestaan van God in twijfel wordt getrokken. Dus de drempel is hoger. En dan kom je niet toe aan geloofsvragen. Wij zien dat in Azië, bijvoorbeeld Pakistan, die godsvraag helemaal niet speelt. God is een realiteit in het leven in die culturen. We zijn er verbaasd over dat daar soms ook heel gemakkelijk berichten worden gedeeld met een christelijke boodschap. Zelfs door moslims.” De krenten in de pap zijn de Facebookberichten uit verre oorden van mensen die melden dat ze zich hebben laten dopen. Dat gebeurt niet met tientallen tegelijk, maar toch in de afgelopen groeiperiode wel meer dan waarop ze durfden hopen, vertellen beiden. “Dan maken we hier op kantoor wel een vreugdedansje.”

GlobalRize wordt door de snelle groei wel geconfronteerd met de vraag hoe je de blik gericht kunt houden op het doel: met zo weinig mogelijk inspanning zoveel mogelijk mensen met het evangelie bereiken, en vervolgens die kleine inspanningen omzetten in veel (tijdsintensieve) contacten. Visser, met zijn parttime aanstelling, kan niet vertellen hoeveel tijd hij online doorbrengt op het web om alles in goede banen te leiden. “Het is veel, maar ik baken het ook af.” Hij laat zien wat voor telefoon hij heeft. Een oude Nokia, geen smartphone. “Ik heb ook nog een gezin en een ander leven.” Frans de Lange doet het anders: hij heeft een iPhone 6plus en kijkt gedurende het interview ook nog regelmatig op de tablet die voor hem ligt. “Als burgemeester was ik ook altijd al bezig met sociale media. Ik had 5000 vrienden op Facebook. Het is geïntegreerd in mijn leven.” Hij zegt dat hij meer voldoening haalt uit zijn werk bij GlobalRize dan uit zijn vorige baan. “Je wordt erdoor geraakt dat het evangelie zo’n impact kan hebben en ik geloof ook dat we met iets unieks bezig zijn. Ook word ik er blij van als ik zie wat voor gemotiveerde mensen hier rondlopen, met enorme talenten. Die zeggen: dit heeft mijn hart, wat kan ik doen?” Rijk wordt hij er niet van, want zijn salaris in Elburg lag tweeënhalf keer hoger dan wat hij nu verdient. “Onze hele begroting in 2017 was 110.000 euro. Daar doen we alles van: huisvesting, salarissen, projectfinanciering. Vorig jaar was het 40.000 euro.” De Lange gaat persoonlijk bij zendingscommissies langs om presentaties te houden over GlobalRize. “Dan zie je dat dit voor Nederlandse kerken nog wel erg onbekend is. Je moet veel uitleggen en ook dat ene kerkenraadslid overtuigen dat zegt ‘Internet, daar doe ik niks mee, daar moeten we bij vandaan blijven…’ Uiteindelijk steunt deze gemeente nu wel GlobalRize met alle jaarlijkse inkomsten uit het zendingsbusje.

Ik word er blij van als ik zie wat voor gemotiveerde mensen hier rondlopen, met enorme talenten. Die zeggen: dit heeft mijn hart, wat kan ik doen?

Visser vertelt dat de organisatie de meeste inkomsten krijgt van ondernemers die warm lopen voor het verhaal van GlobalRize. “Die steken er dan ook zo vijf- tot tienduizend euro in. Maar daarbij verwachten ze ook iets: rendement. In die zin denken ze net zo zakelijk als bij gewone internetstartups.” Verder dan het beleidsjaar 2020 willen ze beiden niet kijken. “Omdat je als het gaat om moderne media en wat er online gebeurt de dingen niet kunt voorspellen. Maar als The Next Big Thing er is, willen we wij erbij zijn”, zegt De Lange. Hij pakt nog eens zijn glimmende iPhone. “Zonder dit apparaat, waarvan het eerste er kwam in 2007, hadden we hier niet eens gezeten…”

Kerst

Speciaal voor Kerst heeft hij een team van achttien vormgevers aan het werk gezet die berichten met foto’s ontwierpen rond het kerstverhaal van de geboorte van Jezus Christus. Van Laos tot Ethiopië zal daar kennis van worden genomen. Een universeel verhaal dat wereldwijd mensen roert en aanspreekt, gelovig en niet-gelovig. Vanuit dat verhaal van hoop gaat GlobalRize verder bouwen: aan de geloofsverkondiging via internet.

Bron: Friesch Dagblad – Zaterdag 23 december 2017

By |2017-12-27T07:56:42+00:00december 27th, 2017|