De internet zendingsorganisatie GlobalRize maakt een stormachtige groei door die beperkt wordt door een tekort aan vrijwilligers. Daarbij gaat het met name om mentoren die belangstellenden bij de nieuw te starten videobijbelcursus kunnen begeleiden.

In het afgelopen jaar groeide de organisatie van 40 naar 140 vrijwilligers. Het aantal beroepskrachten groeide van één naar zes. De groei werd veroorzaakt door de aanwas van studenten voor de online bijbel cursus. Inmiddels zijn er een paar duizend studenten uit meer dan 170 landen die de cursus hebben afgerond. Het heeft de organisatie doen besluiten om naast de basis bijbelcursus nu ook een cursus aan te bieden met videomateriaal. De verwachting is dat het bereik van deze cursus nog veel groter zal zijn. Met name vanuit Afrika, Azië en de Arabische wereld worden veel cursisten verwacht. Om de verwachte groei aan te kunnen moeten minimaal 50 nieuwe mentoren gevonden worden.

Mentoren werken veelal vanuit huis; vanachter een eigen computer geven ze antwoorden op vragen van belangstellenden vanuit de hele wereld. Wat wordt er verder verwacht van mentoren? Directeur Frans de lange verwoordt het als volgt: “We stellen geen bijzondere eisen. Zij kijken de gemaakte lessen na en blijven met de cursist verbonden tot het einde van de cursus. We gaan ervan uit dat men een goede Bijbelkennis heeft en redelijk goed Engels schrijft. Verder verwachten we vooral een pastorale houding en een luisterend oor. Het cursussysteem is heel eenvoudig en vraagt dan ook geen specifieke kennis van computers.”

Van de huidige 35 mentoren is er na een jaar nog niemand gestopt. Een voormalig zendeling verwoordde het onlangs zo: “Het is heel bijzonder maar ik heb in al die jaren op het zendingsveld nog nooit zo veel geloofsgesprekken gehad als nu via de onlinebijbelcursus. Het is prachtig om mensen over Jezus te vertellen en te lezen dat het evangelie ook via internet effect op mensen heeft.” Frans de Lange besluit met een oproep: “De velden zijn letterlijk wit om te oogsten maar om de oogst binnen te halen zijn er nog te weinig arbeiders.”

Ook mentor worden bij GlobalRize? Op www.globalrize.nl/meedoen/ is alle informatie te vinden.