Via internet horen ‘onbereikten’ het evangelie. En ze komen met persoonlijke vragen en keuzes. Dat schrijft Marten Visser, missionair directeur, in het Nederlands Dagblad.

Een derde van de wereldbevolking – grofweg gezegd – is christelijk; een derde is niet christelijk, maar kan gemakkelijk in zijn omgeving het evangelie horen; een derde is niet christelijk en heeft in zijn omgeving ook weinig of geen christenen.
Een simpel uitgangspunt is: zending is er voor niet-christenen. Het zou logisch zijn dat zending vooral gericht is op dat derde deel van de wereld dat Jezus niet kent en niet of nauwelijks de gelegenheid heeft Hem te leren kennen, als iemand van buiten niet over Hem komt vertellen. Het is dus terecht dat er met zorg op gewezen werd dat dat niet het geval is. En het is verblijdend dat MissieNederland en verschillende zendingsorganisaties erover gaan denken hoe dat te veranderen is.

Frontlinie

Gelukkig zijn er verschillende zendingsorganisaties die mensen uitzenden naar de ‘rode gebieden’ op de wereldkaart, waar de kerk maar heel klein is. Zelf heb ik vijftien jaar in zo’n gebied gewerkt als kerkplanter: in Bangkok en vervolgens in het noordoosten van Thailand. Daar zijn nu zendelingen van OMF, GZB en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Uitzending als pionierzendeling is al mogelijk. Het is een geweldig voorrecht op de frontlinie te mogen staan. Ik zal nooit al die keren vergeten dat in een nieuw gebied de eerste doopdienst werd gehouden, en dat voor het eerst sinds de schepping van de wereld in dat gebied God lof werd toegezongen. Maar die frontlinies werken wel anders dan ze lang gedaan hebben. Zo heb ik in Thailand iemand tot geloof zien komen uit Jemen, die inmiddels voor zijn veiligheid in Nederland woont. In de krant van zaterdag stond het verhaal van de SIM in Ethiopië. Die kerk is binnen honderd jaar na haar ontstaan naar ruim zeven miljoen leden gegroeid. In Thailand sprak ik met de leider van hun zendingsafdeling over het uitzenden van Ethiopische zendelingen naar Thailand.

Internet in onbereikte gebieden

De frontlinie wordt ook verlegd door internet. Vorig jaar zat voor het eerst meer dan de helft van de wereldbevolking op het internet. Dat heeft grote gevolgen. In Thailand was ik al begonnen met een bijbelpagina op Facebook, die op een gegeven moment tientallen miljoenen mensen per maand bereikte.
Sinds 2015 is dat GlobalRize, een organisatie voor internetzending. Via internet kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het bereiken van de onbereikte gebieden. Zo kwamen er afgelopen week enkele tientallen persoonlijke berichten uit Laos. Het zijn mensen die vaak niet openlijk op Facebook durven laten merken dat ze belangstelling hebben voor het christelijk geloof. Een jongeman uit Pakistan kwam tot geloof en vroeg naar een kerk waar hij gedoopt kon worden. Een jonge vrouw uit een onbereikt gebied in India durfde haar familie nog niet te vertellen dat ze geloofde, en vroeg ons hoe ze kon voorkomen uitgehuwelijkt te worden aan een hindoe.

Online Bijbelcursus

Open Doors publiceerde weer de ranglijst van landen waar christenen het meest vervolgd worden. Niet verwonderlijk horen deze landen ook allemaal bij het rode deel van de wereldkaart, waar het evangelie het minst klinkt. Maar in acht landen uit de top tien kregen mensen iets mee van het evangelie via de internetzending van GlobalRize. In 2017 schreven 313 studenten uit deze landen zich in voor onze Engelstalige bijbelcursus. Het aantal cursisten wordt niet beperkt door de belangstelling, maar door het aantal mentoren dat wij kunnen vinden om studenten te begeleiden. Voor het eerst kunnen we gewoon vanuit huis in Nederland meedoen aan de verspreiding van het evangelie onder onbereikte volken over de hele wereld.

Internet een belangrijk middel

Daarmee zeg ik niet dat internetzending dé manier is. Uitzendingen naar onbereikte gebieden blijven belangrijk. De diepgaande impact van persoonlijke ontmoetingen wordt nooit overbodig. Daarom voeren we bij GlobalRize als motto ‘Van Facebook naar kerk’. We geloven niet – behalve in zeer uitzonderlijke gevallen – in ‘internetchristenen’. Maar we zien wel dat internet een belangrijk middel is dat God in deze tijd geeft om ook die miljarden mensen die anders misschien nooit over Jezus zouden horen, het evangelie te vertellen.