De Westereen – Jenny Tigchelaar (75) uit De Westereen begeleidt sinds een jaar mensen die de online Bijbelcursus BiblBasics van GlobalRize volgen. Inmiddels staat de teller op vijfhonderd cursisten. ‘Ik ben geen zielenherder, maar een wegwijzer op de levensweg van mensen.’

Als God wist dat het verkeerd zou gaan, waarom heeft Hij dan die boom in het paradijs gezet? Waarom heeft God de satan gemaakt? En als Jezus alle macht had, waarom voorkwam Hij dan niet dat Hij zo moest lijden? Wat is de Bijbelse doop? Mentor Jenny Tigchelaar krijgt van haar cursisten soms lastige vragen voor de kiezen. Ze probeert er zo goed mogelijk op te antwoorden of verwijst door naar de site biblword.net van GlobalRize waar dit soort vragen ook besproken worden. ‘Sommigen hebben helemaal geen vragen; dat vind ik niet zo leuk’, zegt Jenny.

Een jaar geleden hoorde Jenny van het bestaan van GlobalRize. ‘Toen ik zag dat er een vacature was voor mentor dacht ik: hé, dat is misschien wel iets voor mij. Ik ben 22 jaar mentor geweest voor zendingsorganisatie WEC in Engeland. Mensen konden daar een schriftelijke Bijbelcursus volgen. De antwoorden stuurden ze dan naar mij toe en ik keek het na. Het duurde soms maanden voor je wat terugkreeg, omdat mensen moesten sparen voor postzegels.’ Dat gaat bij BiblBasics heel anders. ‘Dit flitst over en weer. Met een paar minuten heb je soms al antwoord. Maar het is tegelijk ook minder intensief dan schrijfwerk. Bij WEC ging het ook om een paar honderd vragen per cursus. Dit gaat veel vlugger, maar ik voel me als een vis in het water.’

Twaalf cursisten

Jenny besteedt zo’n twee tot drie uur per dag aan het nakijken van de lessen van de cursisten en het onderhouden van contact. Op haar computerkamer op de eerste verdieping – een verbouwde overloopkast – heeft ze concordanties, woordenboeken en verschillende bijbelvertalingen binnen handbereik. GlobalRize wijst haar de cursisten toe, alleen vrouwen. ‘Dat is veel prettiger en leuker. Mannen gaan naar mannelijke mentoren.’ Toen Jenny dit vrijwilligerswerk ging doen begon ze met enkele studenten per twee dagen. Inmiddels zijn het er zo’n twaalf. ‘Het is ook mijn hobby. Als de afwas gedaan is, kan ik eindelijk naar boven. Dat klink misschien overdreven, maar zo is het wel.’

Het doel van de cursus is mensen bij Jezus brengen, zo vertelt Jenny, maar ook dat ze een kerk in de buurt vinden, een adres waar ze naartoe kunnen. Zover komen de meeste cursisten echter niet. ‘Er zijn heel veel die maar één of twee van de vijftien lesjes doen. En er zijn er maar weinig die alles afmaken.’ Maar dat ontmoedigt Jenny niet dit werk te blijven doen, integendeel. ‘Iedere keer dat mensen een lesje maken, hebben ze het evangelie gehoord. Zo moet je dat zien.’

En af en toe zijn er wel mensen die de cursus afmaken. ‘Dan moedig ik ze aan om actief te worden in hun kerk.’ Veel van de mensen die de cursus volgen, hebben namelijk al wel contacten met een kerk. Twee keer mocht Jenny mensen echt helpen een kerk te zoeken. ‘En ik hoop dat ze dat ook echt gaan doen. Ik heb nu contact met een vrouw uit India die graag naar een kerk wil en gedoopt wil worden. Ze heeft geen makkelijk leven en ik heb haar geschreven dat ik voor haar kan bidden, maar dat ze ook mensen in de buurt nodig heeft.’

De vrouw van Kaïn

Het mentor-zijn heeft Jenny zelf ook veel gebracht. ‘Je leert er veel van, want je moet van alles opzoeken: eerst in de concordantie, dan in de Engelse bijbelvertaling … Laatst kreeg ik de klassieke vraag waar Kaïn zijn vrouw vandaan had gehaald. Toen schreef ik dat dat niet zo moeilijk was omdat mensen heel oud werden in die tijd en dat er dus waarschijnlijk al honderden mensen op de wereld waren. Toen kreeg ik als antwoord terug: “Lees Leviticus 20.” Daar staat dat je niet het bed mag delen met een familielid. De cursiste vroeg zich af hoe ik dat dan zag … Gelukkig stond er een goed artikel hierover op de site van gotquestions.org, wat ik door kon geven. En soms komen mensen ook met persoonlijke vragen. Iemand schreef: “Mijn man is met een andere vrouw geweest. Daarna heeft hij zich bekeerd, maar ik kan hem niet vergeven.” Daar wil ik dan niet een te gemakkelijk antwoord op geven want ik ken de situatie niet.’

De mooiste vraag die in Biblbasics zit, is een vraag naar aanleiding van de zondvloed, vindt Jenny. ‘God ziet dan dat het hart van de mensen zo slecht is geworden en Hij kan het niet meer aanzien. De vraag is dan: “Is jouw hart ook slecht?” Er is weleens iemand die zegt: “Mijn hart is niet langer slecht want ik geloof in Jezus en Hij heeft mij hart gereinigd.” Maar er zijn ook mensen die zeggen: “Ja, ik heb ook slechte gedachten”. Wat mensen ook antwoorden, ik ga altijd naast ze staan. Ik spreek ze niet tegen, want ik ben zelf ook onderweg. Als je in Jezus gelooft, wil Hij je een nieuw hart geven en Zijn Geest wil je steeds meer vervullen. Maar het is “work in progress”. Die vraag over het eigen hart, daar gaat het om in de hele cursus.’

Bij Jenny overheerst vooral dankbaarheid dat ze dit vrijwilligerswerk mag doen. ‘Ik ben zelf een heel afhankelijk mensje, naar geest en ziel en lichaam. Alleen red ik het niet, ik red het alleen met God. Alles is genade en dan vind ik het geweldig dat God je ook wil inschakelen. God heeft met mij al decennialang geduld moeten hebben. Daarom kan ik ook naast iedereen staan die met zichzelf in de knoop zit of het heel moeilijk uit. Ik kan altijd zeggen: het gaat over ons.’

BiblBasics is een gratis online chronologische Bijbelstudie. Deze Engelse cursus is bedoeld voor mensen die meer van het evangelie willen weten. GlobalRize is nog op zoek naar mentoren die de antwoorden van de studenten willen nakijken en hen begeleiden in hun zoektocht om meer van God te ontdekken.

Interview is afgenomen door Linda Stelma.