“Van scherm naar kerk” is het motto van GlobalRize. Vijftien taalteams zijn bezig om hier concreet invulling aan te geven. Maar waarom via Facebook? Hoe gaan ze te werk?

Een mooi voorbeeld is het taalteam Frans. Dit team is begonnen in augustus 2017 vanuit Ivoorkust en bestaat uit zes jonge studenten onder leiding van lector en pastor Roger NDRI. Dit team focust vooral op jonge Franssprekenden. Geen wonder, want meer dan 67% van de Internetgebruikers (lees: Facebookgebruikers) in Frans Afrika is jonger dan 35 jaar. Via de pagina Paroles de la Bible komen zij in aanraking met het evangelie. Ze kunnen hun vragen stellen aan de bijbelschoolstudenten. Die studenten moedigen hen aan om de cursus te volgen. Twee studenten hielden zich in eerste instantie alleen met Facebook bezig, maar nu is het hele team inmiddels actief als mentor vanwege de band die ontstaat tussen mentor en cursist. Het beantwoorden van de vragen vormt voor de studenten ook een mooie uitdaging. In de afgelopen maanden hebben zich al 1930 cursisten ingeschreven!

De reacties van de cursisten zijn geweldig bemoedigend om te lezen:

Ik ontdekte veel Bijbelse waarheid die mijn geloof versterkt: Na het afronden van een les keek ik met nieuwsgierigheid uit naar het volgende hoofdstuk. De cursus heeft mijn geloof verdiept en helpt me meer te mediteren over het Woord van God” student Djessana.

Aan het einde van de cursus was ik er nog meer van overtuigd dat geloof zonder groei op een strovuur lijkt. Na het volgen van deze cursus zou ik graag een andere cursus willen volgen.” – student John Malick

Door de cursus is mijn persoonlijke relatie met de Heer enorm veranderd.” – student Esther Sawadogo

Ik was altijd al positief over het christelijk geloof, maar na de cursus was ik enthousiast”. – student Apôtre Wocko Idriss

Getuigenissen als deze motiveren de bijbelschoolstudenten enorm om door te gaan met hun belangrijke werk. De cursus wordt gevolgd door mensen van alle leeftijden en sociale achtergronden. De Geest doorbreekt werkelijk alle grenzen. “A Toi la gloire!”