In september 2017 kregen we via WhatsApp op het kantoor van GlobalRize een foto doorgestuurd uit India. Het was het moment waarop Simon, een jonge Indiër, gedoopt werd in een riviertje ergens bij de grens met Bangladesh. Via Facebook was hij in contact gekomen met een medewerker van GlobalRize. Als kind had hij al gehoord over het christelijk geloof en dat had hem niet meer losgelaten. Hoewel hij als hindoe opgevoed was, had deze levensvisie hem nooit geraakt. Toen zag hij de Facebookberichten van Biblword. Door de gesprekken in de chat ontdekte hij gaandeweg wie Jezus is. Nadat hij verder onderwijs gekregen had, wilde hij gedoopt worden. Een prachtig getuigenis over hoe zending via het internet werkt.

Maar hoe is het nu met Simon? Heeft hij het geloof vastgehouden ondanks tegenstand in zijn omgeving? Familieleden konden zijn bekering niet waarderen. Nieuwe broeders en zusters vond hij in een lokale christelijke gemeente. En daar groeide hij verder in het geloof. Vorige maand kregen we van hem het volgende bericht:

God zelf zond iemand van GlobalRize via Facebook naar mij om me de juiste weg te wijzen. Eerst was ik verward. U hebt me geholpen om de Bijbel te lezen. Geduldig hebt u al mijn vragen beantwoord. Toen ik Jezus persoonlijk leerde kennen vond ik vrede. Ik realiseerde me dat die ontdekking zo belangrijk was dat iedereen dat moet weten! 

Degene die mij gedoopt heeft, vond een plaatselijke kerk voor mij. Ik ga daar elke zondag naar toe om te bidden en het Woord van God te horen. De dominee en de andere gemeenteleden vingen mij liefdevol op. Zij werden mijn nieuwe familieleden! Ik was een verloren schaap, maar u hebt me geholpen om De Goede Herder te vinden. Jezus Christus is de Goede Herder. U veranderde mijn leven!

Van de man die hem doopte, horen we dat Simon een gewaardeerd en gerespecteerd gemeentelid is geworden. Hij preekt zelfs af en toe in zijn kerk. Daarvoor gebruikt hij het materiaal dat GlobalRize ontwikkelt en op de websites plaatst. De verhouding met zijn familie wordt beter en in zijn woonomgeving is respect ontstaan voor de manier waarop hij zijn christen-zijn vorm geeft.

Zending via het internet werkt. Wil jij ook mensen begeleiden bij hun zoektocht naar Jezus? Word chatmedewerker en laat je verbazen over het krachtige werk dat God doet via het internet.

Bekijk de vacature hier!