Dit is het verhaal van Muhammed R. uit Pakistan. Het verhaal is door hemzelf geschreven. Uit veiligheidsoverwegingen zijn zijn achternaam en woonplaats weggelaten.

Vergeving van zonden

Mijn naam is Muhammad R. Ik ben geboren in Pakistan. Mijn vader is in 1990 overleden en mijn oudste zus is getrouwd. Ik woonde lange tijd alleen met mijn moeder en 2 zusjes in huis. Ik volgde het basisonderwijs en later voortgezet onderwijs. Op school was islamitische religieuze studie mijn favoriete vak. Daarom besloot ik om hiermee verder te gaan. Mijn doel was om een Hafiz te worden. Dat is iemand die onder andere de Koran uit het hoofd kent. Volgens de islam is het zo dat als iemand uit een familie een Hafiz is, de hele familie vergeving van hun zonden heeft.

In aanraking met de Bijbel

Jaren gingen voorbij. Ik had de zaak van mijn vader overgenomen als autoverkoper en ik leefde, naar mijn inzicht toen, een gelukkig leven. Maar op een dag kwam ik op Facebook een pagina tegen waarop veel teksten stonden die niet islamitisch waren. Ik bezocht die pagina vaak, maar met een negatieve blik. Maar dat veranderde een paar maanden later. Ik ging meer berichten zoeken die verbonden waren aan GlobalRize. Ik wilde weten wat de werkelijke betekenis van die berichten was. Ik wist dat de berichten uit een ander heilig boek kwamen: de Bijbel. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat als die teksten waarheid waren, ik het boek zelf moest gaan lezen. Toen heb ik contact opgenomen met de admin van de Facebookpagina en hem gevraagd of hij mij dit heilige boek kon geven.

Onbekend pakketje

Een tijdje later vond ik een bijbel in een doos voor mijn deur. De bezorger had zich niet laten zien. Wellicht om eigen veiligheid. Er zat ook een brief bij waarin stond: “Beste Muhammed, deze bijbel is een geschenk voor jou. We hopen dat het iets goeds doet met je leven. We zullen voor je bidden. Gods zegen.”

De verandering

Vanaf toen ben ik begonnen met het lezen van de Bijbel. Een aantal maanden heb ik de Bijbel gelezen en merkte ik gaandeweg verschil in mijn leven. Niet alleen ik zag verschil, maar ook mijn moeder en zussen zagen het. Ik was de oude Muhammed gewoon niet meer. Ik was niet meer zo streng, niet meer zo snel boos. Ik merkte meer vrede in mij. Het leek alsof ik jaren lang ziek was geweest en nu, sinds ik de Bijbel las, was ik verlost van al die ziekten.

Geloof

Het werd mijn dagelijkse routine om Bijbel te lezen. Daarbij had ik ook steeds contact met de beheerder van de (GlobalRize) Facebookpagina. Door de antwoorden en berichten werd ik bijzonder gezegend. Ik realiseerde me hoeveel mooier het inzicht was wat ik nu in het leven had en besloot uiteindelijk om het christelijke geloof tot mijn eigen geloof te accepteren.

God geeft wat nodig is

Op 18 augustus 2017 heb ik het christelijk geloof met heel mijn hart geaccepteerd. Dat had consequenties. Mijn familie heeft mij uit huis gegooid en wil niets meer met mij te maken hebben. Nu is het ook financieel moeilijk voor mij geworden. Eigenlijk heb ik niets meer. Maar de verlossing die ik van de Heere God heb ontvangen, is veel groter dan alles wat ik ooit had. Ik lees in mijn bijbel: “Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.” (Filippenzen 4:19) En daar vertrouw ik op.