GlobalRize is via social media pagina’s en cursusplatforms ook present in moslimlanden. We komen zo in contact met mensen waar Jezus naar op zoek is. Onze chatters en mentoren staan klaar om met elke persoon een discipelschapsproces aan te gaan. Gods Geest werkt ook in moeilijke gebieden waar niet iedereen vrij de kans heeft om Jezus te leren kennen. 

Getuigenis Fatima

Fatima*, een 15-jarig meisje uit een Noord-Afrikaans land, had contact met ons en was in het begin heel intens en verdedigde de islam. Ze had een aantal verkeerde ideeën over het christelijk geloof, maar met dialoog en uitleg begon ze veel feiten te begrijpen. Ze was erg blij wanneer ze een antwoord op een vraag ontving en ze vond dat onze antwoorden zeer overtuigend waren. We stuurden haar een vergelijking tussen Christus en Mohammed in de koran die ze bestudeerde en door haar zoeken op internet en haar lezen was ze erg blij met wat ze vond. Ze begon onze leringen van de liefde van Christus, vergeving en zijn grootheid te begrijpen.

Getuigenis Yousef

Yousef*, een moslim uit een Noord-Afrikaans land, vroeg op één onze Facebook-pagina’s: “Waar en wanneer is de Koran gekomen?” Dus ons teamlid berichtte hem privé en praatte met hem. Hij is een open persoon en zei: “Ik bestudeer het evangelie nu ongeveer een jaar en bestudeer het leven van Jezus. Het leven van Jezus is erg mooi!”

Ons teamlid stuurde hem een bijbelstudieprogramma. Yousef vroeg om verbonden te worden met een persoon in zijn land die hem kan helpen bij het bestuderen van het evangelie. Ons teamlid zorgde hiervoor en houdt nog steeds contact met hem via Facebook.

Korte reacties van online cursisten:

  • Een moslimmeisje is in veel van haar denken over het christendom veranderd door de lessen die ze uit de cursus heeft gevolgd.
  • Een persoon had veel vragen over het leven en de zonde. Toen we zijn vragen beantwoordden, was hij erg blij en zei: “Ik voel vrede.”
  • M. al-Z zei: “Ik ben een soennitische moslim en ik wil christen worden.”
  • H. van de cursus heeft de discipelschaplessen afgerond en laat ons weten dat hij al een jaar gelovig is.
  • A. E. volgde de cursus over het leven van Christus en zei dat er een radicale verandering in hem plaatsvond door de cursus.
  • M. zei dat de cursus hem aan veel dingen herinnerde die hij was vergeten en hem hielp dichter bij God te komen.
  • Een jonge vrouw volgde de cursus en besloot, nadat ze die had afgerond, zich te laten dopen.

Zomaar een greep uit wat er achter de schermen ‘in het geheim’ gebeurt.

Gebed

Wil je meebidden?:

  • Om bescherming van deze bediening.
  • Voor onze medewerkers.
  • En vooral ook voor de vele mensen waarmee we in contact staan om ze discipel te maken voor Christus.

* naam gefingeerd om veiligheidsredenen