Op donderdag 9 april schreef het Friesch Dagblad een artikel over GlobalRize. Dit naar aanleiding van ons jaarverslag.

Artikel Friesch Dagblad