Met rond de 120 miljoen moedertaalsprekers is het Duits de grootste taal in de Europese Unie en na het Russisch de grootste taal in Europa. We zijn dankbaar dat we zo snel na de start van het Pools ook in deze taal kunnen starten.

Duitse hervormer Maarten Luther vertaalde de Bijbel in de taal van het volk

De Lutherbijbel is een vertaling van de gehele Bijbel uit de grondtalen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) naar het Vroegnieuwhoogduits. De vertaling werd door Maarten Luther samen met andere medewerkers, onder wie Philipp Melanchthon, vervaardigd. In september 1522 kwam een eerste druk van het Nieuwe Testament gereed (het zogenaamde Septembertestament), in 1534 gevolgd door de hele Bijbel.

(bron: Wikipedia)

Door de boekdrukkunst in zijn tijd is deze bijbel tot grote zegen geweest van vele mensen. Het Bijbelwoord bij de mensen brengen, via de online kanalen die er zijn, is het grote verlangen bij GlobalRize. Met Duits zijn we al snel op weg naar 25 wereldtalen waarin we werken.

Opzetten van een nieuwe taal is teamwork

Het was wachten op een taalteamleider om te kunnen starten. Die hebben we gevonden. Ze stelt zich hieronder voor:

Ik ben Jorien van Beek, ben getrouwd en heb 3 kinderen. Oorspronkelijk kom ik uit Nederland, maar woon sinds 8 jaar in Duitsland vanwege mijn opleiding tot kinderarts. Sinds kort mag ik als taalteamleider Duits met een klein team van medewerkers de Duitse cursuspagina en Facebookpagina op orde maken, met de hoop dat ook veel Duitssprekende mensen worden bereikt met het Evangelie.

Het team is snel aan het groeien. Alleen al in de maand maart van 2020: startten er 4 mentoren online met de voorbereiding, 6 vertalers van content, komt er een zendingswerker in opleiding de cursussen plaatsen op het platform en is er 1 chatmedewerker gestart op Facebook. Omdat Jorien in Duitsland woont kan ze mensen in haar netwerk benaderen en enthousiast maken over het team voor BIBELWORTE. Ze zal op termijn ook in contact treden met christelijke gemeenten in Duitsland om uiteindelijk ook van ‘scherm naar kerk’ te kunnen doorverwijzen.

Studeerkamer Maarten Luther

Studeerkamer Maarten Luther
(16e eeuw)

Man achter laptop

Evangelie via internet
(21e eeuw)