Wereldwijd spreken 225 miljoen mensen Portugees, onder wie 200 miljoen Brazilianen. Het is de zesde wereldtaal. Belangrijk dus om in deze taal mensen met het Evangelie te bereiken!

Maar het leek erop dat alle hoop voor de Portugese Facebookpagina vervlogen was… GlobalRize maakte al in 2012 een facebookpagina in het Portugees (Palavra Bíblica), die nu 280.000 paginavolgers telt. In 2015 stopte het team ermee en plaatsten ze de laatste post. Noodgedwongen ging de pagina in ruste. 12.500 volgers van de pagina wonen in Rio de Janeiro, de stad met torenhoge wolkenkrabbers en de bekende sloppenwijken, het wilde carnavalsfeest en de drugsbendes. Hoeveel van die miljoenen mensen kennen Jezus als de Verlosser? Een enorme kans leek verloren te gaan.

Dit was echter niet het einde. In deze coronatijd meldde zich een nieuwe taalteamleider Portugees, en wel Alfa Wijnveen. Ze is geboren in Angola en groeide op in Portugal. ‘Daar begon ik met het onderwijzen van talen en literatuur. Ik ben betrokken geweest bij verschillende lokale en nationale ‘outreaches’, vooral op het gebied van onderwijs voor kinderen en jongeren. Ik ben getrouwd met een Nederlandse man en woon nu in Nederland. In een plaatselijke PKN-kerk dien ik in het gebedsteam voor zending.’

Alfa heeft de cursussen ‘BibelBasics’ en de cursus over het ‘Leven van Jezus’ vertaald in het Portugees. De eerste vrijwilligers om mentor te worden hebben zich aangemeld en worden nu opgeleid. Er is een oproep in een kerkblad van een streek in Brazilië geplaatst waar veel Nederlanders naartoe zijn geëmigreerd. Onze designers werken aan de eerste honderd dia’s met Bijbelwoorden voor op Facebook. De vijftig belangrijkste blogs met vragen en antwoorden worden in het Portugees vertaald. En dat allemaal in een aantal weken tijd.

‘Het ontbreekt het werk van God niet aan mensen en middelen.’ Die bemoediging geven we aan het Portugese team mee. We bidden dat velen met het Evangelie bereikt zullen worden.

Spreek je Portugees en wil je meedoen? Dan is er vast voor jou een plek in dit team.

Mail Alfa Wijnveen

Of mail naar [email protected].