Sinds een paar maanden heeft GlobalRize een portal (toegang) van YouVersion gekregen voor het vormgeven van bijbelleesplannen. Dat betekent dat wij zelf leesplannen mogen toevoegen aan YouVersion. In een paar maanden tijd hebben 2330 mensen een door ons ontwikkeld leesplan afgerond! We willen nog veel meer leesplannen ontwikkelen die complementair zijn aan ons onderwijs in de cursussen.

YouVersion is een bijbelapp die je helpt om dagelijks de Bijbel te lezen. Op deze app staat de Bijbel in 1372 talen en zijn er leesplannen in vele talen. Over de hele wereld is deze app al op meer dan 430 miljoen apparaten geïnstalleerd.

Elke dag Gods Woord

Veel mensen met wie we in gesprek zijn via bijbelcursussen of de chat, hebben deze app nog niet geïnstalleerd. We kunnen hen nu wijzen op deze app, zodat ze de christelijke discipline ontwikkelen om dagelijks Gods Woord te lezen en toe te passen. De app geeft toegang tot meerdere vertalingen (ook offline) en de mogelijkheid om met iemand anders of in een groep samen te lezen en notities te delen met elkaar.

GlobalRize schrijft zelf een dagelijkse overdenking (Daily Devotional), die nu via YouVersion beschikbaar wordt voor de miljoenen mensen die deze app hebben. Ook kan deze overdenking vertaald worden naar de vele talen waarin we actief zijn.

Overzicht leesplannen

Dit zijn de leesplannen die we tot nu toe hebben gemaakt. Schrijf je ook in voor een leesplan:

1.     ‘Ik Ben…’ Hoe Jezus Zichzelf openbaart
2.     ‘I Am…’ How Jesus Reveals Himself
3.     Je naaste liefhebben als jezelf
4.     Loving Your Neighbor As Yourself
5.     Wat bomen ons kunnen leren over Gods Koninkrijk – deel 1
6.     Wat bomen ons kunnen leren over Gods Koninkrijk – deel 2
7.     What Trees Can Teach Us About Gods Kingdom – part 1
8.     What Trees Can Teach Us About Gods Kingdom – part 2
9.     Samuel – Profeet en Leider
10.  Samuel – Prophet And Leader

Bijna 4000 mensen hebben al een leesplan afgerond!

We zoeken een teamleider!

Het ontwikkelen en plaatsen van leesplannen op YouVersion is een groot project. We zijn dan ook op zoek naar een teamleider, die het ontwikkelen van bijbelleesplannen in het Engels wil coördineren.

Naar vacature