Van onze chatmedewerker Vanity kregen we een prachtig getuigenis waaruit blijkt hoe via online contact ook praktische hulp op gang gebracht kan worden. Een moeder in Malawi, die net ervoor door haar man was verlaten, klopt aan om hulp. Maar niet om financiële hulp…

Hongerig

‘Ik ben Vanity en ik draai nu ruim een jaar mee in het chatteam van GlobalRize.

Iedere shift is het weer een zegen om te merken dat zoveel mensen op zoek zijn naar (meer van) God. Dit merkte ik ook toen ik in contact kwam met een alleenstaande moeder in Malawi, onlangs verlaten door haar man. Ze zat zonder inkomen en had twee jonge kinderen. Bovendien was ze, op het moment dat het contact ontstond, in verwachting van een tweeling. Ze vertelde dat ze al langere tijd niet wist wat ze haar kinderen de volgende dag te eten kon geven en vroeg zich af hoe het later moest, als de tweeling kwam. Ze woonde afgelegen en had geen familieleden of ander netwerk dat zich over haar en haar gezin ontfermde. Maar wat mij opviel was dat zij niet om financiële hulp vroeg, maar de vraag stelde: ‘Hoe kan ik groeien in mijn geloof in Jezus, ook in moeilijke tijden?’ Ze had fysiek te maken met honger en toch ging het haar voornamelijk om haar geestelijke honger.’

Slapeloze nachten

‘Vanaf dat moment braken er slapeloze nachten voor mij aan. Niet omdat ik piekerde, maar ik ervoer een soort adrenaline die ik niet kon plaatsen. Het gezin bleef in mijn gedachten en in mijn gebeden terugkomen en na een aantal van die nachten had ik sterk het gevoel dat ik iets moest doen. Als extra bevestiging ontving ik Jesaja 58: 6-7 over ‘Godsdienst zoals God het bedoeld heeft’.’

Huurachterstand

‘Na overleg met Catharinus besloot ik uit te zoeken waar het gezin woonde en dat bleek Malawi te zijn. Laat het nu net zo zijn dat ik een evangelische gemeente in IJsselstein ken die banden heeft met Malawi en daar bijzonder werk doet! Inmiddels is het via hen gelukt om een, voor hun bekende, lokale pastor naar het gezin toe te sturen. Hij constateerde dat het gezin dringend hulp nodig heeft. Het was duidelijk zichtbaar dat zij het al langere tijd met heel weinig moesten doen: het huurhuis waar zij in woonden was in slechte staat en dat in een gebied waar overstromingen regelmatig voorkomen. Bovendien had ze een huurachterstand voor meerdere maanden en zat ze zonder inkomen, omdat het niet mogelijk was om dagopvang voor haar nog jonge kinderen te krijgen.’

Spaarplan

‘De lokale kerk gaat zorgen dat er een nieuwe, sterke, eigen woning gebouwd wordt, waardoor er geen huur meer betaald hoeft te worden. Ook zorgen zij voor boodschappen. De lokale kerk beschikt echter niet over de financiën hiervoor en daarom heeft mijn thuisgemeente besloten om met de gemeenteleden een spaarplan op te starten om hierin voor tenminste de komende vijf jaar te voorzien. Van onze eerste gift is de huurachterstand al betaald en heeft zij boodschappen kunnen halen.’ 

Over grenzen heen

‘Het is een voorrecht om zo’n ingrijpend verschil te mogen maken in het leven van een gezin. Iedere keer als ik in onze gesprekken geconfronteerd word met haar intense dankbaarheid, ontroert het me. Hoe dit alles verlopen is, komt doordat het werk van GlobalRize me leert om over grenzen heen te kijken en de mogelijkheden te zien die God creëert. Bijzonder om niet alleen tijdens het chatten, maar ook daar omheen Gods leiding in alles zo duidelijk te ervaren!’