Wereldwijd doen duizenden mensen onze ‘Biblbasics-cursus’, de bijbelbasiscursus. Wat leren ze daar nu van? Hieronder een aantal antwoorden.

Manish uit Nepal zegt: ‘Ik was op zoek naar een bijbelcursus en kwam uit bij de Bijbelbasiscursus. Ik ben er erg door veranderd en heb het gevoel dat God wil dat ik Zijn pad volg.’

Enoch uit Nigeria: ‘Mijn kijk op het christelijk geloof is na deze cursus voorgoed veranderd. Mijn geloof in God is sterker geworden. Ik ben vastbesloten om te wandelen door geloof, niet door aanschouwen.’

Georgette uit Sierra Leone: ‘Deze cursus was als counseling voor mij. Er zijn dingen in mijn leven die veel pijn doen en waarover ik met niemand kan praten. Nu kon ik er met mijn mentor over in gesprek gaan zonder veroordeeld te worden. Ook heb ik geleerd om deze prachtige ‘liefdesbrief’, de Bijbel, te lezen en de gebeurtenissen die erin staan beschreven, beter te begrijpen.’

Mohamed uit Somalië, een streng islamitisch land waar maar heel weinig christenen zijn, zegt: ‘Als ik mijn zonden aan Christus belijd, zal ik het eeuwige leven ontvangen.’ En: ‘Kun jullie me helpen om naar de kerk te gaan?’

Jerriza uit de Filippijnen: ‘Mijn mentor kan uitstekend luisteren. Ze was niet vergeten dat ik naar een kerk op zoek was. Als ze antwoord geeft op vragen, verwijst ze altijd naar bijbelteksten – dat is een goede gewoonte. Ook heb ik een lied van haar geleerd.’