Cursisten zijn vaak heel open naar hun mentor, juist omdat ze hem of haar niet persoonlijk kennen. En soms gebeurt het dat cursisten elkaar kunnen bemoedigen om op God te vertrouwen. Onze mentor Emmie Kaljouw maakte dit mee.

Emmie: ‘Tijdens de cursus bouwen mentor en cursist vaak een vertrouwensrelatie op, maar de student en begeleider ontmoeten elkaar nooit live. Hierdoor ervaren veel studenten in de loop van de cursus de vrijmoedigheid om persoonlijke vragen of problemen voor te leggen.
Een van de doelen van de cursus is daarbij om het geloof meer een rol te laten spelen in het dagelijks leven. De studenten worden aangemoedigd om persoonlijke verhalen te delen over de rol die God speelt in hun leven. Dit levert ook regelmatig prachtige getuigenissen op. Het volgende  verhaal is daar een voorbeeld van.

Niet wegrennen

Een achttienjarige studente vertelde mij over haar relatieproblemen en hoe ze zich hiervoor schaamde. Dit kwam ter sprake terwijl we bezig waren met les 2 van de cursus, over de zondeval. Naast andere dingen wees ik haar er daarom op dat het moedig van haar was om dit verhaal met mij te delen, maar dat ze het ook zeker aan God moest vertellen. Door schaamte ontwijken we Hem vaak, zoals Adam en Eva dat deden. En zoals we uit deze geschiedenis kunnen leren, is wegrennen een verkeerde keuze.

Vertrouw op God

Rond diezelfde tijd was ik met een veertigjarige studente bezig met de les over Abraham. In deze les staat Gods trouw centraal. Zij deelde naar aanleiding daarvan hoe ze tot haar vierendertigste had gewacht tot ze haar echtgenoot tegenkwam. Al die tijd had ze God gevraagd om een goede partner. Mensen in haar omgeving vroegen zich af waarom ze nog steeds vrijgezel was, maar ze wist in vertrouwen op God de sociale druk te weerstaan.
Dit getuigenis deed me denken aan de vragen van de jongere studente en ik vroeg of haar verhaal als bemoediging gedeeld mocht worden. Ze was blij dat ze met haar ervaring anderen kon helpen: “Zeker voor de jeugd is het belangrijk om te leren dat ze hun toekomst kunnen toevertrouwen aan God. We hoeven niet te haasten. God’s timing is de beste.”

Elkaar ondersteunen

Deze ervaringen laten zien hoe we elkaar, ook op grote afstand, kunnen ondersteunen. Zoals Paulus schrijft in Efeze 4:16: Van [Christus] uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.’