“GlobalRize richt zich op het allerbelangrijkste missie die er is: de verspreiding van de blijde boodschap”, zegt fractievoorzitter Gert-Jan Segers (51) van de ChristenUnie. Hij volgt het werk van GlobalRize al jaren. Segers strijdt voor een rechtvaardiger samenleving met minder onrecht, meer vrijheid, betere zorg voor elkaar, maar hij weet dat harten alleen tot rust komen bij God, door Jezus. “Steeds vaker zoek ik naar mogelijkheden om het evangelie te kunnen verspreiden, omdat dat échte vrede geeft.”

Vrede

“Als je Jezus leert kennen, leer je de Verlosser en Vredevorst kennen, ben je vergeven, geliefd en gekend”, zegt Segers. “GlobalRize richt zich op de verspreiding van het evangelie, ook aan groepen die nog nooit van de Here Jezus hebben gehoord.” De CU-voorman kent de impact van zending en evangelisatie. In Egypte zag hij van dichtbij dat mensen in angst leven als ze Christus niet kennen en hoe ze worden bevrijd als ze het evangelie aannemen. “Angst en wanhoop worden uitgebannen en vervangen door liefde”, weet hij. “God geeft vrede die alle verstand te boven gaat. Ik zag hoe mensen die Hem leerden kennen daarna bereid waren elke prijs te betalen om bij Hem te mogen horen.” Segers ziet bij zijn dochters of de jongerengroep van de kerk hoe de Heilige Geest werkt. “Zo zijn ook zendelingen van GlobalRize onder de indruk van de kracht van het woord van God. Het evangelie is het allerbeste nieuws voor de hele wereld.”