“God gebruikt mensen voor de verkondiging van het evangelie, maar Hijzelf raakt harten en bouwt Zijn Koninkrijk”, weet Henk Binnendijk (86), die zijn leven toewijdt aan het vertellen over de Here Jezus. De evangelist, die niet over internet beschikt, mist in deze tijd van quarantaine het contact met mensen en de verkondiging van het evangelie. Binnendijk waardeert het dat GlobalRize, via internet, wereldwijd het evangelie verkondigt: “Met heel mijn hart sta ik achter de wereldwijde verkondiging van het evangelie.”