Op de nieuwe website kerknl.nl verzamelt GlobalRize alle Nederlandse kerkgemeenten op een digitale ‘kerkenkaart’. We hopen hiermee in eigen land inzichtelijk te maken in welke gebieden er behoefte is aan kerkplanting.

Wanneer je in één oogopslag kunt zien waar kerken zijn en hoeveel, wordt duidelijk waar nieuwe kerken nodig zijn. De kerkenkaart kan mensen die op zoek zijn naar een kerk bovendien helpen om een kerk bij hen in de buurt te vinden.

We doen dit ook voor andere landen. Op dit moment helpen we de Filipijnen om het op te zetten. Zo kunnen onze online contacten doorverwezen worden naar een kerk.

Eigen kerk toevoegen

Inmiddels zijn er zeshonderd kerken ingevoerd. Binnen een paar maanden wil missionair directeur Marten Visser alle gemeenten van alle verschillende kerkgenootschappen in kaart hebben gebracht. Gemeenteleden kunnen hun eigen gemeente toevoegen op de website. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig om het kleine team dat al begonnen is om data toe te voegen, te versterken.

Invloed coronacrisis

‘Per gemeente willen we ook graag het aantal kerkgangers voor de coronacrisis invoeren en te zijner tijd het aantal kerkgangers na de crisis,’ zegt Visser. Daarmee kan het ongeruste gevoel dat kerken lijden onder de coronacrisis in data worden omgezet. Deze data kunnen inzicht geven in wat de verschillen zijn per regio en kerkgenootschap tussen het aantal terugkerende kerkgangers. Sommige kerken zullen het beter gedaan hebben dan andere. Wat was hun aanpak?

Het in kaart brengen van fysieke kerken en aantallen gemeenteleden (er zijn er nu al 200.000 ingevoerd) past goed binnen de visie van GlobalRize. Het doel is: van scherm naar kerk. GlobalRize is nu ook bezig met het ontwikkelen van de Take me to church-app, waarmee mensen die online naar een kerk zoeken, gekoppeld kunnen worden aan een kerklid in zijn of haar regio.