“We leven in het digitale tijdperk, en internet is een middel om veel te kunnen doen met het evangelie”, vindt dominee C.G. Vreugdenhil (74). Hij werd in 1974 als zendeling  uitgezonden naar Papua en preekt nog elke zondag, ondanks zijn emeritaat. “De verspreiding van het evangelie via internet werkt snel, daar sta ik helemaal achter”, zegt hij. “Het gaat daarbij om Christus: de verspreiding van die ene naam over de hele wereld.”

Vuur aanwakkeren

Dominee Vreugdenhil waardeert wereldwijde initiatieven waarbij aan zoveel mogelijk mensen het evangelie wordt gebracht. “De begeleiding van Bijbelcursisten door mentoren van GlobalRize is ook belangrijk omdat ‘jonge’ christenen zo worden toegerust en de kerk wordt opgebouwd, zoals Barnabas ooit ook deed”, zegt hij. Het lijkt hem bijzonder te chatten voor GlobalRize of mentor te worden.

De betrokken dominee schreef 36 boeken en komt binnenkort met een nieuwe uitgave, waarin hij mensen aanspoort te getuigen en te evangeliseren zoals de Samaritaanse vrouw al haar stadsgenoten aanspoort bij Jezus te gaan horen. “Ik wil christenen aansporen en het vuur aanwakkeren”, zegt dominee Vreugdenhil. “Het is gewéldig als het Woord wordt verspreid; Het is nog nooit zó wijdverspreid geweest, zelfs in landen waar het verboden is God te dienen, zoals in Iran en Pakistan. God geeft het evangelie niet om het in te blikken voor jezelf.”