Mensen uit de héle wereld kunnen bij haar terecht met vragen over geloof en de Bijbel, maar storten ook hun hart uit over relatieproblemen, narigheid thuis of verslavingen.

De 71-jarige Fiona Vermeer uit Drachten is mentor bij GlobalRize; ze begeleidt Engelstalige bijbelcursisten. Bovendien is ze coach bij Biblword: ze chat met mensen die via Facebook, Twitter en Instagram contact zoeken met GlobalRize. ‘Ik heb een flitsende, jonge geest, als je de ochtenden niet meetelt’, lacht ze.

Zestig jongvolwassenen

In 2020 leidde de Friese mentor, via de chats, zo’n zestig jongvolwassenen tot overgave aan God. ‘Soms ging dat gemakkelijk, want dan kwamen ze bij me binnen met de vraag: “Ik wil graag dat mijn zonden vergeven worden, kunt u mij helpen?” Ongelooflijk, toch’, verzucht Fiona. ‘Ik leg dan uit waarom wij Jezus nodig hebben als Redder, zodat ze beseffen wat geloven in God inhoudt, met als resultaat eeuwig leven. Wanneer ze eraan toe zijn, bid ik het zondaarsgebed met hen. Daarbij ga ik niet over één nacht ijs, want ze moeten goed weten wat ze bidden. Ze geven ze hun leven over aan God, waarbij ik aanneem dat ze ook wedergeboren christenen zijn. Daarna geef ik instructies om Bijbel te lezen en een goede kerkgemeenschap te zoeken. Het is een zegen om met Gods Woord bezig te zijn.’

Interessant en nuttig

Fiona Vermeer herinnert zich niet meer hoe ze terechtkwam bij GlobalRize (‘Ik surf veel op internet’), maar ze weet wél dat ze zich als vrijwilliger aanmeldde omdat het zendingswerk interessant is en nuttig voor God, en dat ze haar talenten erin kwijt kan. ‘Op verzoek bidden we met en voor mensen, ook voor de oplossing van hun problemen. Vrijwilligers proberen mensen naar beste kunnen te begeleiden, ook door het toezenden van artikelen, en hen (terug) te leiden naar Gods Woord.’

Handen in de lucht

‘Het zijn vaak jongeren uit Afrika en Azië die aan de bijbelcursus beginnen’, zegt Fiona. Ze betreurt het dat ze soms nog te weinig gemotiveerd zijn voor deze cursus of die te moeilijk vinden. Maar er zijn ook gemotiveerde cursisten met wie ze aan de slag kan. ‘We ervaren wederzijds Gods zegen als we bezig zijn om meer inzicht te krijgen in het Woord van God.’

Fiona waardeert het dat ze ook contact heeft met mannelijke chatters, omdat ze vroeger een goede band had met haar vader, twee broers had en drie zonen heeft opgevoed. ‘Het komt nogal eens voor dat jongemannen verslaafd zijn aan bijvoorbeeld porno, terwijl ze dat vréselijk vinden’, vertelt de vrijwilliger. Ze kreeg eens als reactie: ‘Ik ben gegrepen door de informatie en de video’s die ik van u kreeg, en ik heb ze toegepast. Ik ben van mijn verslaving af.’ Fiona lacht: ‘Dan gooi ik mijn handen in de lucht en prijs de Heer!’

Spiegel voorhouden

Fiona vertelt dat een man zich, via de chat, beklaagde dat zijn schoonouders contact hielden met de vroegere verloofde van zijn vrouw. Hij maakte daarover ruzie met zijn vrouw, omdat hij het niet kon aanzien dat die ex meer geliefd was dan hij, de schoonzoon. ‘Ik raadde hem aan de situatie eens goed te bekijken’, vertelt Fiona. ‘Ik vroeg hem of mensen hun vrienden zélf mogen kiezen. En voor wie zijn vrouw als echtgenoot had gekozen, wie eigenlijk de winnaar was in deze situatie en wat zijn vrouw eraan kon doen dat haar ouders contact hielden met haar ex.’

Fiona raadde de man aan zijn vrouw excuses aan te bieden omdat hij niets te klagen had, zodat zijn huwelijk erop vooruit zou gaan. Verder tipte ze de chatter, om zich vriendelijk zijn tegenover zijn schoonouders op te stellen in plaats van verbitterd, zodat hij populairder zou worden. De man gaf toe dat hij de situatie nooit op deze manier had bekeken, bood zijn vrouw verontschuldigingen aan en voelde zich in zijn eer hersteld, waardoor hij en zijn vrouw gelukkig waren met de situatie.

‘Wat mooi dat u een gefundeerd antwoord gaf waardoor ik het weer in het juiste perspectief zie, in plaats van alleen wat mooie woorden van geduld en een zegen uit te spreken, zoals vaak gebeurt’, schreef iemand die ze een spiegel voorhield.

Mom

Toen Fiona pas deelnam aan de Biblword-chats, gaf ze een jongeman advies over zijn huwelijksproblemen. ‘Hij voelde zich ontredderd maar voelde zich gekalmeerd toen we hadden gepraat’, vertelt Fiona. ‘De man was beleefd en respectvol en vroeg wie ik was. Hij was blij verrast toen hij hoorde dat ik een 70-jarige vrouw was, en stelde voor mij ‘mother’ of ‘mom’ te noemen. We zijn al ruim een jaar dikke vrienden, en zijn vrouw, met wie hij inmiddels herenigd is, neemt ook deel aan onze vriendschap. Hij laat me foto’s zien van zijn familie die me als ‘mom’ geadopteerd heeft, en we doen regelmatig Bijbelstudie via Skype. Deze speciale vriendschap voelt als een geschenk van God, tot zegen van ons allen.’

‘Ik chat met een jongeman die door zijn vriendin in de steek is gelaten’, vertelt de Friese vrijwilliger, die dankbaar is dat God haar veel liefde gaf. ‘Ik laat hem zijn hele verhaal doen, wat wellicht gênant is om aan ouders te vertellen, en probeer hem te laten focussen op de toekomst, en niet op het verleden, waardoor hij gelukkig het licht weer gaat zien.’

Slikken

Soms moet Fiona slikken als ze mensen die om financiële steun vragen niet kan helpen. ‘Er is veel armoede onder christenen in moslimlanden’, weet Fiona en die nood brengt ze bij God: ‘Heer, kunt U daar niet wat meer doen? Zou het geen groot getuigenis voor Uw Naam onder de moslims zijn als U Uw kinderen zegent in hun armoede?’ Maar ze moet elke keer erkennen dat Gods wegen hoger zijn dan die van ons: ‘Hij alleen weet waarom in al die gevallen zijn voorraadkamers zo goed als gesloten blijven.’

Gezegend leven

‘De uitdrukking ‘Help anderen, dan help je jezelf’ geldt zéker voor mij’, lacht Fiona want ze kan niet tegen ledigheid en onzekerheid omdat ze dan onrust, wroeging en verlatenheid ervaart. Ze wil graag zinvol bezig zijn en zich constructief bezighouden met anderen, om Gods doel te bereiken. ‘Ik kan mensen werkelijk een dienst bewijzen en verder helpen Gods weg te gaan, waarvoor Hem alle eer toekomt’, zegt ze dankbaar.

Ben je door het verhaal van Fiona enthousiast geworden en wil je ook graag meedoen bij GlobalRize? Meld je aan om mentor of chatter te worden, of kijk rond bij onze andere vacatures.  

Foto en interview: Klamer & Staal

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.