Het afgelopen jaar zagen we een flinke stijging van het aantal mensen dat bij ons aan een online bijbelcursus begon: in 2019 hadden we ruim 33.000 cursisten, in 2020 bijna 63.000, een groei van 90 procent.

Zulke cijfers stemmen enorm dankbaar. Natuurlijk gaat het niet om getallen, maar we zijn blij met elke extra persoon die zich verdiept in het evangelie. Het lijkt erop dat COVID-19 een boost aan deze cijfers gegeven heeft: meer mensen zijn online actief en op zoek naar antwoorden op levensvragen.

Teeviro uit Guyana schreef ons:

‘Ik begon aan de cursus op het moment dat ik het hard nodig had. De woorden van de Here God waren bemoedigend; dagelijks werd ik herinnerd aan Zijn beloften en aan wie Hij echt voor mij is.’

Groei aantal mentoren

Om deze nieuwe cursisten goed te begeleiden, hadden we natuurlijk meer mentoren nodig. Momenteel zijn er 255 mentoren actief, een flinke groei vergeleken met een jaar geleden. Van die 255 mentoren wonen er 76 in het buitenland. Dit betekent dat overal ter wereld christenen van allerlei nationaliteiten bezig zijn met geloofsgesprekken! Hoe gaaf is dat?

Onze mentor Elsa schreef: ‘Enorm bemoedigend om te zien hoe Gods Geest wereldwijd aan het werk is. Daarnaast heb ik door de vele vragen van studenten nog nooit zo in de Bijbel gegraven als nu tijdens het mentorschap.’

Onbereikten

We zien dat in veel van de talen waarin we actief zijn een groot deel van de cursisten al in meer of mindere mate iets met het christelijk geloof heeft. Ons verlangen is om juist ook mensen te bereiken die nog nooit met het evangelie in aanraking zijn geweest. Op hen gaan we ons in 2021 speciaal richten. Om meer cursisten te krijgen uit gebieden waar de kerk niet of nauwelijks voet aan de grond heeft, zoals bijvoorbeeld in Noord-India, adverteren we op de sociale media waar deze mensen actief zijn. We bidden tot God om voorbereide harten waarin het zaad van Zijn evangelie vrucht zal dragen.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.