GlobalRize stelt dit jaar voor het eerst een landenlijst samen met volken die het evangelie van de Here Jezus niet of nauwelijks hebben gehoord. Waar wonen deze mensen en hoe kunnen ze met het evangelie bereikt worden?

De Indiër Rhitwik Choudhyry is van oorsprong hindoe. Op een dag neust hij rond op Facebook en komt berichten tegen over het evangelie van Jezus. Hij wordt geraakt door de blijde boodschap en bestelt een kruisje en Bijbel bij Amazon. Met de hulp van een mentor van GlobalRize verdiept hij zich in de bijbelse boodschap, komt tot geloof en laat zich dopen. Wat is hij dankbaar dat hij nu bij Jezus hoort!

“Onze Redder wil dat meer mensen verlossing ontvangen”, weet Rhitwik. Prachtig vindt hij dat. Hij is zo vol van het evangelie dat hij zijn mond er niet over kan houden. “Mijn nieuwe buren zijn hindoes en weten dat ik christen ben. Een van hen vertelde me dat ze mee willen doen aan een viering in de kerk. Mooi toch? Ik had dit gebaar nooit van hen verwacht. Ja, het is allemaal vanwege mijn Heer: het zijn Christus’ zegeningen!”

3,2 miljard mensen

De buren van Rhitwik horen van deze enthousiaste christen het evangelie. Veel mensen hebben echter geen christelijke buren, familieleden of dorpsgenoten en ze wonen in landen waar nauwelijks wordt geëvangeliseerd.

GlobalRize stelt dit jaar voor het eerst een landenlijst samen met volken die het evangelie van de Here Jezus niet of nauwelijks hebben gehoord. De lijst is gebaseerd op cijfers van The Joshua Project, dat zich richt op het verzamelen en verspreiden van informatie over etnische groepen met de minste toegang tot het evangelie.

No Choice

Samen met 15 andere zendingsorganisaties (waaronder Wycliffe, Missie Nederland en Frontiers) maakt GlobalRize deel uit van het platform No Choice, om aandacht te vragen voor de minst bereikte mensen op de wereld – mensen die het evangelie nooit op zo’n manier gehoord hebben dat ze de kans hebben gehad Jezus te gaan volgen.

Wereldwijd zijn 3,2 miljard mensen niet bereikt met het evangelie, van wie 2,8 miljard op de ranglijst staan van 21 landen die GlobalRize publiceert. Ze tellen elk minimaal 25 miljoen mensen die wonen in bevolkingsgroepen met minder dan vijf procent christenen, waardoor ze nauwelijks kans hebben het evangelie van Christus te horen.

India op nummer 1

India staat met 1,3 miljard minst bereikten op nummer 1. Ook in Pakistan (2), Bangladesh (4), Japan (6) en Iran (7) wonen veel onbereikten. In Indonesië (3), China (5) en Nigeria (9) en Ethiopië (16) wonen wél veel christenen, maar tegelijkertijd ook veel onbereikte groepen, waardoor ze ook op de landenlijst met minst bereikte mensen terechtkomen.

“De kans is klein dat Afghanen, Indiërs of Pakistanen via een familielid, buurman of stadsgenoot het evangelie horen”, zegt directeur Marten Visser. “Wij willen juist hén bereiken met het evangelie.”

Meer informatie over de ranglijst en over de minst bereikte volken vind je hier.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.