Aisha (niet haar echte naam) behoort tot de Mar Thoma kerk, die teruggaat op het evangelisatiewerk van de apostel Thomas. Ze heeft net de universiteit afgerond en wil graag meer leren over de Bijbel en het volgen van God in haar leven.

Aisha vertelt: ‘In 2019 begon mijn geloofsreis met gebed en vasten, vanuit een verlangen naar de Heilige Geest. In mijn gebedsruimte ervoer ik heel sterk de aanwezigheid van de Heilige Geest en besefte ik dat ik een sterke geloofsgemeenschap nodig had en een mentor die dicht bij God leeft. Daarom bad ik tot God dat Hij me in contact zou brengen met zulke mensen. Toen kreeg ik via Facebook een uitnodiging voor Biblword cursussen!’

Walk with Jesus

Aisha schrijft zich in voor een cursus van GlobalRize, ‘Walk with Jesus’. Dit is een discipelschapscursus van ongeveer een half jaar, waarbij een cursist met een buddy de cursus volgt. De cursist krijgt een mentor toegewezen, en in Aisha’s geval is dit Elsa uit Nederland. De cursist maakt telkens eerst een les zelf en behandelt deze vervolgens met zijn of haar buddy.

Met anderen delen

Elsa en Aisha spreken samen over veel onderwerpen, zoals de problemen die ze heeft in haar thuissituatie, hoe ze Gods wil voor haar leven kan ontdekken en het beangstigende vooruitzicht van een gearrangeerd huwelijk.

Aisha: ‘GlobalRize betekent veel voor me, omdat het gratis waardevolle informatie biedt. Hierdoor heb ik geleerd om op een praktische manier een christelijk leven te leiden. Het diepgaande contact met een mentor heeft me geholpen om sterker te worden in het geloof, omdat ik in mijn omgeving niet veel mensen heb met wie ik deze onderwerpen kan bespreken. De gesprekken hebben me geleerd om anders te denken en moeilijke tijden en corona het hoofd te bieden.

Ik heb in 2019 gebeden voor iemand die me wilde begeleiden in mijn geestelijke leven en GlobalRize heeft hier zeker een rol in gespeeld in 2020. Anders had ik me eenzaam gevoeld op mijn reis. De Here verhoorde mijn gebed en heeft me in contact gebracht met mensen die dicht bij Hem leven!’

Aisha deelt de cursus ook met anderen. Zo heeft een vriendin van haar, uit een orthodoxe hindoe familie, inmiddels twee cursussen afgerond. Ook haar zus volgt een cursus.

Bemoediging
Voor Elsa is dit erg bemoedigend om mee te maken. Ze vertelt: ‘Als mentor heb je soms het idee dat je alleen kleine zaadjes plant, maar dit getuigenis laat zien dat God het kleine kan vermenigvuldigen. Hij kan het laten groeien en er geweldige dingen mee doen!’
Ze wilde dit verhaal dan ook delen, om ons aan te moedigen om in geloof biddend vol te houden en het evangelie te blijven verkondigen. De Here hoort!

Foto door Church of the King via Unsplash

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.