Janet Kendi uit Kenia worstelde met een zonde in haar leven waar ze maar niet vanaf kwam. Door het contact met haar mentor, Elsa uit Nederland, kwam er een wending. ‘Haar woorden veranderden mijn kijk op mezelf.’

Janet maakte via Facebook kennis met GlobalRize. Ze zag de bijbelbasiscursus op Biblword en haar interesse was gewekt, omdat het platform aan God gewijd is. Tijdens een lockdown vanwege corona begon ze aan de cursus. Ze had het gevoel dat ze geestelijk ondervoed raakte en ze had honger naar het Woord van God. Dit is haar verhaal.

‘Wat ik haat, dat doe ik’

‘Ik worstelde met een bepaalde zonde in mijn leven waar ik echt mee wilde breken, maar mijn inspanningen waren tevergeefs. Mijn geest was gewillig maar mijn lichaam was zwak. Ik beloofde steeds aan God dat ik niet opnieuw de fout in zou gaan, maar de dag was nog niet voorbij of ik had mijn belofte alweer gebroken. Ik ging er echt aan onderdoor en herkende me in de woorden van Paulus in Romeinen 7:15: “Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.” 

Mijn genade is voor u genoeg

Toen ik dit aan Elsa vertelde, zei ze dat ik vanuit mezelf niet volmaakt hoef te zijn. Ik hoefde me alleen maar aan Christus over te geven. Ze bemoedigde me met 2 Korinthe 12:9: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”

Dat veranderde mijn kijk op mezelf. Ik beleed mijn zwakte aan God en vertelde Hem dat ik zonder Zijn hulp weer de fout zou ingaan. Vanaf dat moment was ik bevrijd van deze zonde en kreeg mijn leven een nieuwe wending.

Zussen in het geloof

Met haar woorden leerde mijn mentor me iets heel belangrijks, dat me geholpen heeft op mijn weg naar behoud. Elsa nam de tijd om te luisteren, ze begreep en bemoedigde me. Ze leerde me heel veel over Gods Koninkrijk. Ik vond in haar een zus en een gebedsmaatje. Ik ben zo blij dat ik haar heb leren kennen!

Licht voor anderen

Nu ben ik zelf een mentor geworden, omdat ik Mattheüs 5:15 in praktijk wil brengen: “En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.” Toen ik de cursus ging doen, werd er een geestelijke lamp aangestoken in mijn leven. Ik wil die op de plek houden waar hij ook aan anderen licht kan geven, dus dat is precies wat ik nu doe. Dit platform (Biblword) heeft me bemoedigd, nieuw leven ingeblazen en mijn geloof versterkt; dát wil ik teruggeven.

Als mentor ben je interactief bezig, daar leer ik enorm veel van. Het contact met de cursisten houdt je scherp: je moet studie maken van Gods Woord om de juiste antwoorden te geven en je bidt voor je cursisten. Er is een gezegde: “Een ijdele geest is een werkplaats voor de duivel.” Ik pas ervoor om dat te zijn!’ 

Janet is inmiddels een poosje actief als mentor. Elsa meldt ons: ‘Janet zit in mijn mentorgroep en neemt haar mentorschap superserieus!’ Halleluja!

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.