Je moet maar op het idee komen: de bijbelbasiscursus opknippen in 40 stukjes en tijdens de lijdenstijd elke dag een stukje delen in een Whatsappgroep. In Rwanda bleek die dagelijkse boodschap voor veel mensen ‘een lichtstraal uit de hemel’. 

Normaal gesproken houden kerken in o.a. Rwanda elke dag (!) een dienst in de vastentijd, maar vanwege corona kon dat niet dit jaar. Corona trekt in veel Afrikaanse landen diepe sporen: de armoede is toegenomen, mensen lijden honger, en de kerken zijn al bijna een jaar gesloten. Bij elkaar op bezoek gaan kan haast niet. Met recht kun je spreken van lijdenstijd.

WhatsApp discussiegroepen

Het evangelisatiedepartement van de kerken wilde mensen toch graag bereiken. Toen ze aan het nadenken waren over hoe ze dat vorm moesten geven, kwam er een online conferentie langs over WhatsApp luister- en discussiegroepen. Dat zagen ze meteen als een door God gegeven mogelijkheid om invulling te geven aan de veertigdagentijd! 

In no time en met een gevoel van urgentie bereidden ze alles voor. Ze trainden discussieleiders, online, omdat bijeenkomsten vanwege corona niet waren toegestaan. 

Groot aantal aanmeldingen

Hoe ging het in zijn werk? Een zendeling ter plaatse, Martin, vertelt: ‘’s Morgens delen de groepsleiders een ingesproken Bijbelgedeelte en een toelichting in WhatsApp en ’s avonds wordt er in de groep gediscussieerd. Voor de onderwerpen maken we gebruik van de, door ons in het Kinyarwanda vertaalde, bijbelbasiscursus van GlobalRize.’

Er werden acht regio-gebonden Whatsappgroepen aangemaakt en de verwachting was ongeveer twintig aanmeldingen per groep. Tot hun grote verwondering meldden zich meer dan 850 mensen aan! 

Levendige discussies

‘Mensen zijn blij met het contact, het geeft ze een gevoel van verbondenheid met elkaar,’ vertelt Martin. ‘Ook geven ze aan veel te leren van de Bijbel en gevoed te worden. Om het gevoel van een echte bijeenkomst te geven, wordt er begonnen met gebed. Soms wordt er een lied gedeeld. Daarna ontstaan er in de WhatsApp-groepen levendige discussies over het thema van de dag. Na twee uur stopt de discussie en wordt er geëindigd met gebed. Iedereen is zo enthousiast, dat ze de volgende dag weer meedoen.’

Doorgaan na lijdenstijd

En dat niet alleen: de deelnemers gaven aan om ook na de lijdenstijd met deze appgroepen door te willen gaan. Zou het voor Nederlandse kerken ook een middel zijn om mensen te bereiken en betrokken te houden? Wat een mooi voorbeeld van onze Afrikaanse broeders en zusters in Christus.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van het werk van GlobalRize!

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.