Download ook onze digitale folder

Download folder

Word DEELnemer!

GlobalRize wil graag de verhalen delen van mensen die via internetzending tot geloof gekomen zijn. Tegelijk heeft GlobalRize behoefte aan mensen die het belang van dit werk inzien en financieel willen ondersteunen, zodat nog meer mensen met het Evangelie bereikt kunnen worden. Zo helpen we elkaar. U ondersteunt het werk van GlobalRize en omgekeerd hoort u uit de eerste hand verhalen van mensen die via internet geloof, hoop en liefde gevonden hebben in Jezus Christus.

De velden zijn wit om te oogsten…

HOE WERKT HET?

GlobalRize is een organisatie die het Evangelie wil verspreiden via het internet. Hiervoor ontwikkelt GlobalRize berichten met een Bijbelse inhoud en plaatst deze op Facebook, Twitter en Instagram. Een taalteam van GlobalRize bedenkt de inhoud van de berichten en begeleidt mensen die op de berichten reageren en een gratis online bijbelcursus gaan volgen. Het doel is dat mensen tot geloof komen en een christelijke gemeente vinden om verder in geloof te groeien.

Gebruik van het internet is goedkoop. Maar extra aan- dacht via Facebook moet ingekocht worden. Dat kost geld. GlobalRize werkt met veel vrijwilligers, daardoor zijn de personeelslasten laag. Het is daarom mogelijk voor een relatief klein bedrag een grote groep wereld- bewoners te bereiken met het Evangelie. Jaarlijks moet er tussen € 7.000,– en € 52.000,– geïnvesteerd worden om een taalgebied te bereiken. De hoogte van het bedrag hangt af van de grootte van het taalgebied en de intensiviteit waarmee dit gebied benaderd wordt.

“Via het programma DEELnemer steunt u het zendingswerk via internet en bent u verbonden met een project van GlobalRize.”

HOE WORDT U DEELNEMER?

Vanaf € 250,- per jaar wordt u DEELnemer. U kiest uit:

 • Een taal waarin u geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld omdat u als gemeente al een band hebt met een land of volk.
 • Het geheel van het werk van GlobalRize. Dan bestemmen we uw DEELname voor een project waar nog onvoldoende geld voor beschikbaar is.
 • Eén of meerdere DEELnames.

UIT WELKE PROJECTEN KAN IK KIEZEN?

GlobalRize is een dynamische organisatie die flink groeit. Op de website is een actuele stand te zien van projecten waar u een DEELname in kunt nemen. Bezoek www.globalrize.nl/geven/projecten/. U kunt ook kiezen voor het algemene werk.

Bekijk projecten

WAT ONTVANG U HIERVOOR?

 • U ontvangt elke maand een korte bemoediging per mail over de voortgang van het werk. Bij bijzondere ontwikkelingen kan het ook een gebedsoproep zijn. U kunt dit bericht plaatsen op de website van uw gemeente.
 • Elk jaar wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin u bijgepraat wordt over de ontwikkelingen en andere DEELnemers ontmoet.

“Vanaf € 250,- per jaar wordt u DEELnemer”

WAT DOET GLOBALRIZE MET HET GELD?

De inkomsten uit het programma DEELnemer worden volledig besteed aan het door u gekozen doel binnen het werk van GlobalRize.

WELKE STAPPEN MOET IK NEMEN?

 • Als het werk van GlobalRize uw aandacht getrokken heeft, kiest u voor hoeveel delen u het werk wilt ondersteunen.
 • U kiest voor een methode om geld te werven. Dat kan een collecte zijn of een actie.
 • Kijk op de website om te zien welke projecten beschikbaar zijn en voor hoeveel delen. Voor extra informatie neemt u contact met ons op.
 • Laat ons per mail of telefoon weten voor hoeveel delen u het werk gaat ondersteunen. Liefst ook voor welke termijn.
 • Laat uw gegevens achter. U ontvangt dan maandelijks een kort bericht per email.
 • U ontvangt tijdig een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst.