Sponsor een evangelist
Sponsor een evangelist
Sponsor een
evangelist

Voorzie een evangelist
in middelen om het evangelie te kunnen
delen

Voorzie een evangelist in middelen om het evangelie te kunnen delen

GlobalRize wil online evangelisatie voor iedereen mogelijk maken. Zo investeert GlobalRize in de nodige voorzieningen van mensen die het evangelie online willen delen, maar daarvoor niet de financiële middelen hebben. Ook jij kunt helpen. Voor gemiddeld € 20,- voorzie jij een evangelist in zijn of haar maandelijkse (internet)uitgaven om het evangelie online te kunnen delen. Doe je mee?
Ja, ik doneer een vrij bedrag aan het sponsorprogramma
Ja, ik sponsor een evangelist voor € 20,- per maand
Wat zijn de behoeften?

Om het evangelie online te kunnen delen, is een computer met software en een internetverbinding nodig. In Europese landen is dat meestal geen probleem, maar in andere delen van de wereld is dat vaak wel het geval. 

 

In andere delen van de wereld hebben mensen meestal minder financiële middelen tot hun beschikking. Vaak kan men nauwelijks voorzien in hun dagelijkse behoeften.

 

GlobalRize voorziet deze mensen in de nodige middelen om het evangelie in hun eigen taal en land online te kunnen delen. 

 

Ook jij kunt je steentje bijdragen door éénmalig of maandelijks de benodigde middelen van een online evangelist te sponsoren. 

Middelen voor evangelisten

Het onlinepakket dat evangelisten ontvangen verschilt per land en situatie en is altijd maatwerk. Een evangelist die door GlobalRize ondersteund wordt, ontvangt gemiddeld € 20,- per maand.

 

De middelen waarin kan worden voorzien:

Het werk van een evangelist

Het werk van een evangelist

Social media

Een evangelist beheert een social media kanaal. Bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Hij of zij plaatst hierop content waarop mensen reageren.

Chat

Via chat, bijvoorbeeld Messenger, reageert een evangelist op reacties van mensen. Hij of zij voert (pastorale) gesprekken en bidt voor mensen.

Bijbelcursus

Mensen die meer over het evangelie willen weten, kunnen een gratis online Bijbelcursus volgen. De evangelist begeleidt de cursisten.

Doorverwijzen

De evangelist brengt nieuwe christenen in contact met een lokale kerk, zodat jonge christenen verder  groeien in hun geloof.

1. Werven

Evangelisten als chatter of mentor werven in landen waar veel mensen met ons in contact komen via de chat en de cursussen.

2. Ondersteunen

Een maandelijkse bijdrage als tegemoetkoming verstrekken aan evangelisten die dat nodig hebben.

3. Activeren

Betrokkenheid creëren onder lokale kerken waardoor zoekers makkelijker een passende gemeente vinden.

4. Betrekken

Mensen in de achterban directer en meer persoonlijk betrekken bij het ‘veldwerk’ van GlobalRize.

Haal de drempel weg

In veel landen staan financiële omstandigheden in de weg om als vrijwilliger beschikbaar te zijn voor GlobalRize. Er ontbreken bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen, zoals een goede internetverbinding of een laptop. Of het ontbreekt aan tijd doordat de lokale kerk niet in het levensonderhoud van hun evangelist kan voorzien en hij dus ook nog een betaalde baan heeft.

Sponsorprogramma

Om juist in deze gebieden meer mensen met het evangelie te kunnen bereiken, start GlobalRize een sponsorprogramma waarbij je een evangelist voor 20 euro per maand ondersteunt.

Doneer een vrij bedrag aan
het sponsorprogramma

Doneer een vrij bedrag

Vind je evangelisatie belangrijk? Ook in landen waar mensen minder financiële middelen tot hun beschikking hebben? Steun dan ons programma om evangelisten in deze delen van de wereld te helpen. Met onderstaande donatie voorzie je in de door hen benodigde middelen voor online evangelisatie.

Doneer. Steun onze evangelisten waar nodig is

Sponsor een evangelist
voor € 20,- per maand

Sponsor maandelijks een evangelist

Sponsor een evangelist in een land waar mensen minder financiële middelen tot hun beschikking hebben. Voorzie maandelijks in de middelen die nodig zijn voor online evangelisatie.

Selecteer een land

Kies een evangelist

Lees en sponsor

Opsomming-1

Kies een land

Opsomming-1

Kies een land

Tanzania

Het Swahili is een Afrikaanse taal die vooral in Oost-Afrika gesproken wordt door ongeveer 80 miljoen mensen. In Tanzania en Kenia is het Swahili, naast het Engels, een officiële voertaal.

India

In India zijn veel onbereikte volken. Evangelisten delen het evangelie in verschillende talen die in India gesproken worden.

Gambia

Ongeveer 90 procent van de inwoners van Gambia is moslim en 5 tot 8 procent is christen. Dit zijn circa 50 duizend rooms-katholieken en tienduizend protestanten.

Kenia

Kenia ligt aan de oostkust van Afrika. Het land is ongeveer 18 x groter dan Nederland. Ongeveer 78% van de Keniaanse bevolking is (protestants) christen. 10% is moslim.

Venezuela

De Bolivariaanse Republiek Venezuela is een land in het noorden van Zuid-Amerika. Ongeveer 95% is rooms-katholiek, maar slechts een klein percentage gaat naar de kerk.

Filipijnen

Op de Filipijnen is 83% van de bevolking rooms-katholiek en het totaal aantal christenen is zelfs 94% van de bevolking. Protestantse christenen vormen bijna 11% van de bevolking.

Uwezo uit Tanzania: "Ik ben de Bijbel gaan onderzoeken"

Uitgelicht:
Uwezo uit Tanzania

Uwezo is mentor voor GlobalRize en soldaat in het nationale leger (TPDF). Hij is getrouwd en gezegend met een dochter.

Uwezo is gemotiveerd om zich voor GlobalRize in te zetten: “Ik vind het fijn om vragen van cursisten over de Bijbel te beantwoorden. Mensen online begeleiden helpt mij om de Bijbel meerdere keren te lezen. Voorheen lukte me dit niet.”

Hij is blij met de discussies die ontstaan tijdens de gesprekken met online cursisten. Uwezo: “Daardoor ben ik de Bijbel gaan onderzoeken.” Bovendien heeft hij door zijn werk voor GlobalRize verschillende mensen leren kennen.

Uwezo is mentor voor GlobalRize en soldaat in het nationale leger (TPDF). Hij is getrouwd en gezegend met een dochter.

Uwezo is gemotiveerd om zich voor GlobalRize in te zetten: “Ik vind het fijn om vragen van cursisten over de Bijbel te beantwoorden. Mensen online begeleiden helpt mij om de Bijbel meerdere keren te lezen. Voorheen lukte me dit niet.”

Hij is blij met de discussies die ontstaan tijdens de gesprekken met online cursisten. Uwezo: “Daardoor ben ik de Bijbel gaan onderzoeken.” Bovendien heeft hij door zijn werk voor GlobalRize verschillende mensen leren kennen.

Hoe werkt het?

Om deze doelstellingen te bereiken kun je via GlobalRize een evangelist voor een vast bedrag per maand sponsoren. Hij of zij ontvangt deze bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor internetgebruik.

Selectie en werving

Evangelisten worden geworven door de teamleider in het betreffende land. Hij of zij kent de lokale situatie en taal en is via persoonlijk contact in staat de betrouwbaarheid en geschiktheid te beoordelen. Nieuwe evangelisten worden ook nog gescreend door de sponsorcoördinator Nederland.

Verantwoording

De sponsorcoördinator in Nederland stelt, samen met de coördinatoren in de verschillende landen een jaarverslag op. Daarin wordt zowel inhoudelijk als financieel verslag gedaan van de ontwikkelingen.

Scroll naar boven