Opsomming-3

Geweldig dat je Bikku wilt sponsoren!

Opsomming-3

Geweldig dat je Bikku wilt sponsoren

We vinden het superfijn dat je Bikku financieel wilt ondersteunen. Door jouw gift kan Bikku zijn werk bij GlobalRize blijven voortzetten. Je kunt er voor kiezen om Bikku maandelijks of eenmalig te ondersteunen. Namens Bikku willen we je alvast hartelijk bedanken voor je gift.

Bikku

Mijn naam is Bikku.

 

Ik ben geboren in een hindoefamilie. In die tijd woonde mijn familie in een klein dorp in India. Het was een achtergebleven plattelandsdorp zonder elektriciteit, transport of middelbare school. Toen ik vijf jaar oud was, besloot mijn vader dat we naar een stad moesten verhuizen voor onderwijs. We verlieten ons dorp en vestigden ons in de stad Chandigarh. Ons leven daar begon met veel strijd.

 

Als kind werd ik geconfronteerd met vele uitdagingen. Ik kende de taal niet, had geen vrienden en werd geconfronteerd met rassendiscriminatie. Mijn ouders werkten hard om in onze dagelijkse levensbehoeften te voorzien.

 

In 1996 was er een tv-programma genaamd “Yeshu dayasagar” (Over het Evangelie van Jezus Christus). Dat was de eerste keer dat ik leerde over Christus, die de wereld liefhad. Toen ik tien jaar oud was, nodigde mijn vriend Shanty me uit voor de zondagsschool. Ik besloot om mee te gaan en dit was het begin van mijn geloofsreis. Ik besloot me op mijn studie te concentreren.

Er kwam echter een tijd waarin ik ver weg raakte van Christus. De zorgen van het leven en de wereld kwamen tussen mij en Christus in te staan. Terwijl ik groeide in de wereld, nam mijn toewijding aan Christus af. Maar de Here, onze God, die van ons houdt, heeft me nooit alleen gelaten.

 

Nu kom ik bij het moment waarop ik Christus ontmoette. Het was tijdens de examenperiode voor mijn masteropleiding. Ik hoorde over een man van God, dominee Arun Michael Lall. Hij was in Chandigarh voor een jeugdconferentie. Ik besloot naar die conferentie te gaan. De volgende ochtend, voordat ik naar mijn examen ging, voelde ik dat iemand me vertelde dat ik naar die bijeenkomst moest gaan. Ik liet mijn examen voor wat het was en ging naar de bijeenkomst.

Na de preek, terwijl de voorganger aan het bidden was, begon ik plotseling te huilen. De voorganger kwam naar me toe en zei dat God mij had uitgekozen voor Zijn werk en bad voor mij. Op die dag besloot ik mijn hele leven aan Jezus Christus te geven en werd ik gedoopt.

 

 Daarna ging ik naar het Bijbelcollege om opgeleid te worden tot predikant en ik voltooide mijn opleiding.

Na mijn opleiding gaf God mij een visie om in Jharkhand een bediening te starten. Dus besloot ik daarheen te gaan. Het was een grote uitdaging voor mij om naar een nieuwe stad te gaan en daar een bediening te beginnen. Ik dank God dat Hij me altijd heeft gesteund. Ik heb nu twee jaar in Jharkhand doorgebracht en ik heb een kleine kerk met weinig leden.

Ik wil u vragen om voor mij en mijn familie te bidden, want ik sta nog steeds voor veel uitdagingen, maar ik weet dat als God met mij is, ik alle uitdagingen zal overwinnen.

 

 

*Uit veiligheidsoverwegingen is de foto bij dit artikel een stockfoto.

Sponsor Bikku met jouw gift

Jouw donatie heeft impact

Dankzij jouw donatie bereiken we meer mensen met het evangelie. Wereldwijd doen we dat. We bieden mensen online cursussen en trainingen aan in hun eigen taal. Ook begeleiden we hen en brengen we hen in contact met lokale kerken.

GlobalRize beschikt over een ANBI-status, jouw gift is daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (RSIN: 853766381).

 

 

Via dit formulier maak je jouw gift gemakkelijk over via iDEAL, PayPal of een machtiging.

 

Gift zelf overmaken

Je kunt er ook voor kiezen om je geld zelf over te maken via de bank. Maak je gift dan over op rekeningnummer NL03 RABO 0300 5646 86 ten name van Stichting GlobalRize Nederland onder vermelding van Sponsor evangelist Bikku uit India.

Scroll naar boven