Ook in het Afrikaans, de taal die het dichtst bij het Nederlands ligt, zal GlobalRize in 2017 van start gaan. Er is een teamleider aangesteld. Het Afrikaanse team zal in eerste instantie een Facebookpagina lanceren en later ook kijken naar andere mogelijkheden voor internetzending.

In 2017 hebben we €3.000 nodig voor ons Afrikaanse werk.

Geef voor project ‘Afrikaans’