Ook in het Nederlands is GlobalRize actief. De Facebookpagina Bijbelwoord heeft ruim 25.000 likes en bereikt ook opvallend veel mensen in Vlaanderen en Suriname. Daarnaast worden er antwoorden op bijbelvragen gepubliceerd en zal in de loop van 2017 de basiscursus christelijk geloof gelanceerd worden. We zoeken naar een mogelijkheid om een deeltijds teamleider aan te kunnen stellen om het Nederlandse werk verder uit te bouwen en de vrijwilligers te begeleiden.

In 2017 hebben we €15.000 nodig voor ons Nederlandse werk.

Geef voor project ‘Nederlands’