Nieuws vanuit onze organisatie

GlobalRize slaat internationaal vleugels uit

Nieuws vanuit onze organisatie

GlobalRize slaat internationaal vleugels uit

Nieuws vanuit onze organisatie

GlobalRize slaat internationaal vleugels uit

Per 1 januari 2024 gaat GlobalRize International van start. Misschien denk je: maar GlobalRize is toch al internationaal? Meer dan de helft van de ruim 850 vrijwilligers is immers buitenlands. Dat is zeker waar, maar om nóg effectiever te werk te gaan, is het nodig om nationale afdelingen op te zetten. 

Marten Visser wordt de directeur van GlobalRize International. Frans de Lange, nu operationeel directeur van GlobalRize, wordt per 1 januari algemeen directeur van GlobalRize Nederland. 

Dus waarom nationale afdelingen?

Een van onze speerpunten is om onbereikte mensen te bereiken met het evangelie. Overal ter wereld zijn er volken die nauwelijks de gelegenheid hebben om over Jezus te horen. De beste manier om deze mensen te bereiken is met inzet van lokale christenen – mensen die dezelfde taal spreken en dezelfde culturele achtergrond hebben. Dat gebeurt nu al via onze taalteams. Maar het bereiken van mensen door lokale christenen zal beter lukken als er nationale afdelingen zijn met veel vrijheid om maximaal aan te sluiten bij hun doelgroep. Marten Visser: “Ik wil de afdelingen aanmoedigen om op hun eigen manier na te denken over internetzending en zelf dingen uit te gaan proberen. Onze kennis en ervaring zullen hen daarbij helpen. Het is van belang dat de mensen zelf verantwoordelijkheid oppakken en een goede strategie doordenken.”

Nieuwe afdelingen in Latijns-Amerika, India en de Verenigde Staten

Nationale afdelingen zijn al opgericht in Nigeria, Zuid-Afrika en Kenia. Marten Visser zal gaan zoeken naar mogelijkheden om in Latijns-Amerika, India en de Verenigde Staten nieuwe nationale afdelingen op te zetten. Visser licht toe: “India is een belangrijk land voor ons, omdat dat het grootste land ter wereld is met het grootste aantal onbereikten. De Verenigde Staten zijn van belang, omdat daar veel Engelstalige christenen wonen en van daaruit ook substantiële financiële steun kan komen. In Latijns-Amerika zijn er al ongeveer 60 à 70 vrijwilligers actief, het wordt tijd dat zij zelfstandig gaan functioneren.”

Wereldwijd verbinden, lokaal bereiken

GlobalRize Nederland blijft in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen binnen GlobalRize International. De andere afdelingen worden vanuit Nederland met raad en daad bijgestaan en in het begin ook grotendeels gefinancierd. De nationale afdelingen worden zelfstandig maar blijven wel met elkaar verbonden in GlobalRize International. Zo zetten we samen met onze buitenlandse broeders en zusters onze schouders onder de prachtige taak om de wereld met het evangelie te bereiken!

Scroll naar boven