Partners

GlobalRize werkt onder andere samen met de volgende organisaties:

 7Media

7Media is een organisatie die via verschillende media het Evangelie uitdraagt in Japan. Samen werken we aan zending via het internet voor Japan

Geneva Bible Society

Het eerste doel van het Geneefse Bijbelgenootschap is het gratis of tegen lage kosten beschikbaar stellen van de Bijbel. Het wil in Zwitserland en daarbuiten de kennis van het Woord van God bevorderen en een bijbels-christelijke cultuur behouden die gebaseerd is op het geloof in Jezus Christus, maar ook op christelijke beschaving, tradities en kunst. De Society is een christelijke stichting zonder winstoogmerk en wordt niet gecontroleerd door een externe politieke of religieuze organisatie.

GZB

De GZB is een zendingsorganisatie binnen de PKN. De GZB ondersteunt het werk van GlobalRize, met name in de talen Engels, Spaans en Arabisch.

Jesus.net

Jesus.net is een netwerk van verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van internetzending waar ook GlobalRize deel van uitmaakt. Binnen het netwerk ondersteunen de organisaties elkaar om zo goed mogelijk internetzending te bedrijven.

OMF Thailand

OMF Thailand is our partner for internet ministry in Thailand. Together we run a Facebook page and a
website.

Pacific Broadcasting Association

De Pacific Broadcasting Association (PBA) werd in 1951 in Tokio opgericht door TEAM en SEND international missionaries. PBA zendt evangelisatie radio- en tv-programma’s uit in heel Japan. In 32 gebieden van Japan heeft PBA de interkerkelijke “Broadcast Evangelism Associations” opgericht met de hulp van van lokale kerken. Deze verenigingen zamelen geld in dat nodig is om het Evangelie te kunnen verspreiden in de eigen gebieden. Ze staan in contact met de luisteraars en kijkers ter plaatse. De PBA maakt de programmering voor hen. Ongeveer 20% van de 7800 protestantse kerken in Japan zijn betrokken bij deze verenigingen. De uitzendingen worden uitgezonden met de naam en contactgegevens van de verenigingen. De reacties van luisteraars en kijkers gaan daarom rechtstreeks naar de plaatselijke kerken binnen de vereniging. De naam van PBA staat niet in de uitzendingen.

People International

People International is een zendingsorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het bereiken van de onbereikte bevolkingsgroepen van Centraal-Azië. Zij zoeken hen op in hun thuisland, maar ook in grote steden waar veel Centraal-Aziaten verblijven, zoals Londen en Moskou. Centraal-Azië is een gebied waar slechts een fractie van de mensen Jezus kent.

Trans World Radio Indonesië

Trans World Radio zendt christelijke radioprogramma’s uit, maar ziet de noodzaak om ook steeds meer digitaal te doen. Samen werken we aan de Indonesische Facebookpagina en kijken we naar verdere mogelijkheden in Indonesië het Evangelie via internet te laten klinken.

WEC Nederland

WEC is een organisatie werkzaam in 90 landen met zo’n 2000 medewerkers afkomstig uit ruim 52 landen. WECers zijn mannen en vrouwen met hun poten in de modder, die zich de taal en cultuur van een volk eigen maken, om zo hen nog beter met het Evangelie te kunnen bereiken. Naast gemeentestichting helpt WEC ook mee aan de ontwikkeling van een volk. Dit kan zowel agrarisch als ook op medisch vlak zijn. WEC is ook betrokken bij zowel Bijbelvertaalwerk als alfabetisering. Het uiteindelijke doel voor WEC is om zelfstandige gemeenten te zien ontstaan die ook zelf weer nieuwe gemeenten gaan stichten. Door WEC’s kennis van cultuur en taal van veel volken en GlobalRize’s kennis op het gebied van evangelisatie via internet, vormt dit partnerschap een waardevolle combinatie van ieders kwaliteiten. Wij zien uit naar wat God door onze samenwerking zal volbrengen.

  Trans World Radio Indonesië

Trans World Radio zendt christelijke radioprogramma’s uit, maar ziet de noodzaak om ook steeds meer digitaal te doen. Samen werken we aan de Indonesische Facebookpagina en kijken we naar verdere mogelijkheden in Indonesië het Evangelie via internet te laten klinken.

 GCMedia

Nepalees wordt gedaan met partnerorganisatie GCMedia.


Scroll naar boven