Publicatie jaarrekening uitgesteld vanwege corona

Het bestuur van stichting GlobalRize heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitstel van publicatie van de financiële gegevens over 2019. Dit besluit is genomen omdat het als gevolg van de maatregelen rondom de COVID-19 crisis niet mogelijk is de gegevens voor 1 juli 2020 te publiceren. Het besluit is vastgelegd in een bestuursbesluit. Zo snel als mogelijk, echter voor 1 september 2020, zullen de vereiste gegevens worden gepubliceerd.

2019

2018

2017

2016

2015

2014