GlobalRize verpreidt het Evangelie via internet. Dit gebeurt in de vorm van een drietrapsraket: op sociale media zo breed mogelijk berichten verspreiden, op websites verdiepend materiaal aanbieden, zoals artikelen over de christelijke levenswandel, en door persoonlijk contact via de chat en bijbelcursussen. Het is de visie van GlobalRize om mensen van het beeldscherm naar een plaatselijke kerk te begeleiden.

  • Sociale media: op Facebook, Twitter en Instagram worden dagelijks bijbelse boodschappen geplaatst met mooie afbeeldingen en (bijbel)teksten;
  • Websites: in verschillende talen biedt GlobalRize verdiepend materiaal aan over het christelijk geloof;
  • Persoonlijk contact: mensen kunnen bijbelcursussen doen en krijgen een mentor toegewezen die hen begeleidt; mensen kunnen via de chat allerlei vragen stellen over het geloof en kunnen bij ons terecht voor advies en gebed.

Inmiddels werken er al bijna 500 mensen voor GlobalRize. En er kunnen er nog veel meer bij! Wil jij ook meedoen? Dat kan op allerlei manieren!

Meld je aan