GlobalRize heeft als missie om het Evangelie te verkondigen via internet. Hierbij hebben we een product ontwikkeld dat we voor iedere websitegebruiker gratis ter beschikking stellen: BibleLink.

Deze gratis plugin zet verwijzingen naar Bijbelteksten om naar een link. Als de lezer van de pagina met de muiscursor over zo’n link gaat, wordt een klein pop-upvenster getoond met die Bijbeltekst.

Voorbeelden: Gen.1; Matth. 4:3-5; Joh. 6:15

De lezer van het artikel hoeft nu geen nieuwe website meer te openen om de volledige Bijbeltekst te lezen. Voor de schrijver betekent dit dat er alleen maar een tekstverwijzing in een artikel gezet hoeft te worden en niet de hele Bijbeltekst.

BibleLink is beschikbaar voor iedereen met een website: individuele gebruikers, Bijbelstudiesites, kerken, enz. De plugin ondersteunt veel talen en Bijbelvertalingen en is simpel te installeren.

Voor meer informatie ga naar www.bible-link.com.