GlobalRize plaatst bijbelleesplannen op YouVersion. Deze leesplannen zijn complementair aan ons onderwijs in de cursussen.

YouVersion is een bijbelapp die je helpt om dagelijks de Bijbel te lezen. Op deze app staat de Bijbel in 1372 talen en zijn er leesplannen in vele talen. Over de hele wereld is deze app al op meer dan 430 miljoen apparaten geïnstalleerd.

Elke dag Gods Woord

Veel mensen met wie we in gesprek zijn via bijbelcursussen of de chat, hebben deze app nog niet geïnstalleerd. We kunnen hen nu wijzen op deze app, zodat ze de christelijke discipline ontwikkelen om dagelijks Gods Woord te lezen en toe te passen. De app geeft toegang tot meerdere vertalingen (ook offline) en de mogelijkheid om met iemand anders of in een groep samen te lezen en notities te delen met elkaar.

Overzicht leesplannen

Dit zijn de leesplannen die we tot nu toe hebben gemaakt:

1.     ‘Ik Ben…’ Hoe Jezus Zichzelf openbaart
2.     ‘I Am…’ How Jesus Reveals Himself
3.     Je naaste liefhebben als jezelf
4.     Loving Your Neighbor As Yourself
5.     Wat bomen ons kunnen leren over Gods Koninkrijk – deel 1
6.     Wat bomen ons kunnen leren over Gods Koninkrijk – deel 2
7.     What Trees Can Teach Us About Gods Kingdom – part 1
8.     What Trees Can Teach Us About Gods Kingdom – part 2
9.     Samuel – Profeet en Leider
10.  Samuel – Prophet And Leader

Bijna 4000 mensen hebben al een leesplan afgerond.

Schrijf je ook in voor een bijbelleesplan!