GlobalRize verkondigt het Evangelie via internet. Maandelijks worden tientallen miljoenen mensen, uit alle landen ter wereld, bereikt. GlobalRize werkt massaal via social media, verdiepend via websites en persoonlijk via e-cursussen.

Onze visie

Wij zien een wereld voor ons waarin iedereen via het internet:

 • De kans krijgt het Evangelie te gaan begrijpen
 • In zijn eigen taal over Christus hoort op een manier die aansluit bij zijn cultuur
 • Bijbelse antwoorden vindt op zijn levensvragen
 • Binnen een paar klikken contact kan krijgen met een christen die meer over God wil vertellen
 • Gemakkelijk de weg van scherm naar kerk vindt
 • Alle christenen hun geloof delen op een manier die bij hen past

Onze missie

Wij gebruiken internet om het Evangelie te delen, wereldwijd en met iedereen.

Onze kernwaarden

 • Missionair: We zijn, in navolging van Jezus Christus, bewogen met de wereld in nood. Alleen door Jezus worden mensen behouden. Daarom verkondigen we het Evangelie
 • Toegewijd: We werken vol toewijding en onbaatzuchtig voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk
 • Inclusief: We geven iedere christen de mogelijkheid internetzendeling te zijn. Wij geloven dat iedereen unieke gaven heeft en een unieke bijdrage kan leveren
 • Effectief: We verlangen dat door ons werk zoveel mogelijk levens veranderd worden. We zijn resultaatgericht, we meten waar mogelijk en gaan alleen verder met dat wat werkt
 • Innovatief: Wij willen uitblinken in creativiteit en professioneel gebruik van de nieuwste technieken