Stichting GlobalRize Nederland (RSIN 853766381; KvK 60103450) heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen. Daarnaast het verrichten van alle verdere handelen, die in de ruimste zin daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. GlobalRize doet dit met name via het internet.

De bestuursleden zijn M.A.F. Vermin (voorzitter), J.A. Schippers (secretaris) en H. van Huffelen (penningmeester). Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de gemaakte kosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun functie.

Beleidsplan 2018 – 2020
Jaarplan 2019
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
Jaarplan 2018
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Beleidsplan 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Beleidsplan 2015 – 2016
Jaarrekening 2014
Beleidsplan 2014

Zie ook de contactgegevens.

Bestuur

Marco Vermin
Marco VerminVoorzitter
Marco Vermin is lid van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs. Voorheen was hij directeur van Stichting Gave.
Jan Schippers
Jan SchippersSecretaris
Drs. Jan Schippers is directeur van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.
Herman van Huffelen
Herman van HuffelenPenningmeester
Herman van Huffelen is manager bedrijfsvoering & ondersteuning bij Zorgverlening Het Baken.