Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is, dat gezag heeft over ons leven.

Wij geloven in de drie-enige God, die van eeuwigheid is en zich in Zijn Woord openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven in Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, die geboren is uit de maagd Maria, die plaatsvervangend geleden heeft en gestorven is om onze zonden, die lichamelijk is opgestaan uit de doden, die ten hemel gevaren is, en die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.