GlobalRize pastor training
GlobalRize
pastor training
GlobalRize pastor training

Wil jij pastors in het buitenland coachen en helpen bij de GlobalRize pastor training?

Wil jij pastors in het buitenland coachen en helpen bij de GlobalRize pastor training?

De pastor training

De pastor training

Het opleiden van voorgangers blijft een grote uitdaging voor de wereldkerk. Door internet is het ontvangen van training veel gemakkelijker geworden. Ook in de gebieden waar de training van voorgangers tot nu toe dramatisch achterbleef, wordt internet nu massaal ingezet.

 

Sinds juni 2020 heeft GlobalRize een samenwerkingsverband met NET Foundation. Deze organisatie heeft materiaal ontwikkeld dat toegankelijk is voor cursisten die veelal alleen de basisschool hebben afgerond. Samen met NET Foundation is de pastor training tot stand gekomen.

  • Het aantal ongeschoolde pastors wereldwijd wordt geschat tussen de 1 en 4 miljoen. GlobalRize ziet internetopleidingen niet als ideaal, maar wel als een manier om te voorkomen dat het aantal totaal ongetrainde voorgangers blijft groeien.
  • Veel pastors in Afrika hebben niet de mogelijkheden om Bijbels onderwijs te volgen, maar vaak beschikken ze wel over een mobiele telefoon. Het is daarom ook mogelijk om de cursus te volgen op een mobiele telefoon.
Video afspelen over GlobalRize pastor training

Help met coachen en trainen

Meld je aan

Meld je aan

Help met coachen en trainen

Ben jij Bijbels onderlegd? Heb je hart voor evangelisatie? Vind je het leuk om mensen persoonlijk te trainen of te coachen? Dan is het online begeleiden van pastors in het buitenland voor deze pastor training wellicht iets voor jou. Meld je als vrijwilliger aan en ga aan de slag als predikant-mentor voor slechts een aantal uur per week.

7 thema gebaseerde modules

Inhoud van de pastor training

Inhoud van de pastor training

7 thema gebaseerde modules

De pastor training bestaat uit 7 modules. Per module wordt een thema behandeld.

Module 1
Gods manier van verlossing

De eerste module behandelt verlossing en bekering, waarbij aandacht besteed wordt aan hoe zondaars gered worden en met God verzoend worden.

Module 2
Gods oproep tot bediening

In de tweede module wordt aandacht besteed aan de wijze waarop God zondaars roept en de bediening die God hen geeft.

Module 3
Passie om te prediken

In deze praktische module staat preken centraal. Cursisten leren preken voorbereiden en leren het ABC van de prediking. Predikant-mentoren begeleiden dit proces intensief.

Module 4
Overzicht van het Nieuwe Testament

De vierde module behandelt het Nieuwe Testament en de achtergrond ervan. Waarom is het belangrijk om het Nieuwe Testament te lezen en wat kunnen we ervan leren?

Module 5
Onderricht op Gods wijze

In deze module wordt stilgestaan bij het gebod om mensen te onderwijzen over Gods weg. In de Bijbel vinden we verschillende instructies om mensen te leren God lief te hebben en te gehoorzamen. De praktische invulling hiervan komt aan de orde.

Module 6
Overzicht van het Oude Testament

Het Oude Testament is even belangrijk als het Nieuwe Testament. Deze module gaat inhoudelijk in op het Oude Testament en het belang van het bestuderen hiervan.

Module 7
Leven voor Christus

De zevende en laatste module van de pastors training neemt de cursisten mee door de Tien Geboden en de Bergrede. Het is christenen opgedragen Hem te volgen en alle volken tot discipelen te maken.

"Samen met al de heiligen!" Dat is hoe ik het mentor-zijn in de pastor's course beleef. Het geeft mij een zeldzame vreugde om met pastors all over the world te communiceren over God, de Bijbel en hun pastorale praktijk. Vaak geven de cursisten een kijkje in hun ziel; de worstelingen en vreugden.
Erik Hoogendoorn
Verlossing is meer dan wedergeboorte. Het is een levenslange reis die de genade van God vereist en die nooit verdiend kan worden.
Cursist
Ik vond het fijn hoe geduldig mijn mentor was tijdens deze cursus. Hij nam de tijd om dingen aan mij uit te leggen en ze voor mij begrijpelijk te maken. Ik waardeer al zijn inspanningen die hij deed om mij te bereiken.
Cursist

Praktisch

Praktische informatie

Alle lessen hebben een soortgelijke opbouw. De cursist start de les met een lezen van een tekst. Vervolgens bekijkt hij video’s met betrekking tot het onderwerp. Wanneer de theorie bestudeerd is, beantwoordt hij meerkeuze- en open vragen. Naar aanleiding van de beantwoorde vragen ontstaat een persoonlijk gesprek tussen cursist en predikant-mentor. De predikant-mentor stelt eventueel aanvullende vragen.

 

Gemiddeld duurt een module 4 tot 6 weken. Per module krijgt de cursist een andere predikant-mentor toegewezen. Wanneer de cursist alle modules succesvol heeft doorlopen, ontvangt de cursist een certificaat.

Impact van de training

Impact van de training

Het verhaal van Joseph uit Oeganda

Een van de cursisten die mentor is geworden is Joseph Oroma uit Oeganda. Sinds 2011 is hij pastor in een lokale gemeente. Een jaar geleden ontdekte hij de pastorstraining en sinds een aantal maanden is hij graag bereid om zijn kennis en ervaring te delen met collega-pastors die ook niet in de gelegenheid waren om te studeren.

 

Het lukt hem niet altijd om online beschikbaar te zijn voor de cursisten, door slechte internetverbinding of omdat hij druk is met zijn eigen gemeente.

 

Zo hadden ze van de zomer ernstig te kampen met de droogte, waardoor hij veel pastorale en diaconale hulp moest verlenen en soms weken niet online kon zijn.

Joseph Oroma uit Oeganda

Het getuigenis van Joseph

Ik heb Jezus Christus als mijn Verlosser aangenomen in 2004 rond november, toen ik net terug was van de oorlog. Als kind ben ik ontvoerd door een rebellenleger en zo bij deze oorlog betrokken. Ik kon consequent naar de kerk gaan omdat anderen gingen. Pas toen ik in contact kwam met de Heilige Geest werd de realiteit van mijn christen-zijn duidelijk zichtbaar.

 

 

Ik bloeide op in de kerk en was zeer betrokken bij de dienst van God. Door de genade van God was ik in staat kerken in verschillende dorpen te planten. Rond 2011 gaf God me een visioen om een evangeliebediening te starten: “MOUNT ZION GLORIOUS INTERNATIONAL GOSPEL MINISTRY”.

 

 

Ik bleef vragen naar de wil van God hierover, tot in 2021 de visie werd geboren. Hoewel we nog geen jaar bezig zijn met deze verhuizing, zien we echt een grote gunst van God in deze bediening. Tot nu toe hebben we de kerk al in minstens twee verschillende districten kunnen beginnen. We bidden terwijl we ernaar streven de bediening naar de Islamitische wereld te brengen, omdat we God horen zeggen dat we die kant op moeten gaan.

 

 

Ik ben blij met de strategieën en visie om iedereen voor Christus te bereiken. De aard van het werk van GlobalRize maakt het voor mij mogelijk om God te dienen door me als mentor in te zetten, naast mijn werk voor mijn lokale kerk. Ik hou echt van deze stap, omdat het me ook helpt om meer ervaring op te doen, vooral wanneer ik online ook pastors met verschillende culturen en achtergronden ontmoet.

 

 

Aanmelden als predikant-mentor

Via onderstaand formulier meld jij je aan als predikant-mentor voor de pastor training. 

Je helpt pastors te groeien in hun geloof en hun werk voor de lokale bevolking. Meld je eenvoudig aan via onderstaand formulier óf stuur een mail naar info@globalrize.nl. We willen je graag ontmoeten.

Ja, ik wil pastors helpen
met de pastor trainingDoor dit formulier te versturen geef je GlobalRize toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken. Raadpleeg het privacybeleid voor aanvullende informatie.

Scroll naar boven