In vuur en vlam voor het Evangelie

Het pinksterfeest is hét zendingsfeest. De Heilige Geest zette Jezus’ volgelingen in vuur en vlam, het begin van de verspreiding van het evangelie. Tweeduizend jaar later gebruikt de Heilige Geest nog steeds verrassende en ook moderne middelen om mensen bij God te brengen.

GlobalRize zoekt steeds naar nieuwe wegen om het evangelie te delen. Dagelijks zien rond de 2,4 miljoen mensen de berichten met een Bijbelse boodschap. Elk uur zijn dat rond de 100.000 mensen. Wat een kansen!

Het maken van de boodschappen, het plaatsen daarvan en het begeleiden van studenten bij de online bijbelcursus kost geld. Om het werk mogelijk te maken en de sterk groeiende hulpvraag van mensen te blijven beantwoorden vragen we jou om een pinkstergift.

P.S.: GlobalRize is ook aanwezig op de pinksterconferentie Opwekking. Hartelijk welkom op onze stand aan de Missionboulevard om ons zendingswerk in uitvoering te beleven.