GlobalRize
Ranglijst
2024
GlobalRize Ranglijst 2024
#
GlobalRize
Ranglijst 2024

Onbereikten
in 7 wereldregio’s

GlobalRize brengt voor het vierde jaar op rij de ‘Ranglijst Onbereikten’ uit. Deze ranglijst laat zien waar ter wereld het aantal gelovigen het laagst is en waar evangelisatie het hardst nodig is. De ranglijst van 2024 bevat van zeven wereldregio’s het gebied met het laagste percentage christenen.

Onbereikten
in 7 wereldregio’s

Onbereikten
in 7 wereldregio’s

GlobalRize brengt voor het vierde jaar op rij de ‘Ranglijst Onbereikten’ uit. Deze ranglijst laat zien waar ter wereld het aantal gelovigen het laagst is en waar evangelisatie het hardst nodig is. De ranglijst van 2024 bevat van zeven wereldregio’s het gebied met het laagste percentage christenen.
Ranglijst onbereikten GlobalRize Bengalen

#1 Bengalen

Ranglijst Onbereikten 2024

* De zeven wereldregio’s zijn zo gekozen dat ze qua inwonertal vergelijkbaar zijn en ook zoveel mogelijk een gedeelde cultuur hebben. Europa vormt als werelddeel zijn eigen regio. Noord- en Zuid-Amerika vormen gezamenlijk een regio. Sub-Sahara Afrika is een regio die ook grotendeels samenvalt met een continent. Alleen Noord-Afrika valt hier niet onder, dat is samen met West- en Centraal-Azië in een regio geplaatst die gedomineerd wordt door de islam.  

Dan blijft het grootste deel van Azië nog over. Dat is echter nog steeds meer dan de helft van de wereldbevolking! Het blijkt mogelijk dit deel van Azië in drie ongeveer gelijke regio’s onder te verdelen. Dat doen we door China en India, de landen met het grootste inwonertal ter wereld, als aparte regio’s te zien. Dan blijft er nog een ‘overig Azië’ over, waar ook het Pacifisch gebied bij getrokken is.

Ranglijst Onbereikten 2024

Ranglijst onbereikten GlobalRize Bengalen

#1 Bengalen

* De zeven wereldregio’s zijn zo gekozen dat ze qua inwonertal vergelijkbaar zijn en ook zoveel mogelijk een gedeelde cultuur hebben. Europa vormt als werelddeel zijn eigen regio. Noord- en Zuid-Amerika vormen gezamenlijk een regio. Sub-Sahara Afrika is een regio die ook grotendeels samenvalt met een continent. Alleen Noord-Afrika valt hier niet onder, dat is samen met West- en Centraal-Azië in een regio geplaatst die gedomineerd wordt door de islam.  

 

Dan blijft het grootste deel van Azië nog over. Dat is echter nog steeds meer dan de helft van de wereldbevolking! Het blijkt mogelijk dit deel van Azië in drie ongeveer gelijke regio’s onder te verdelen. Dat doen we door China en India, de landen met het grootste inwonertal ter wereld, als aparte regio’s te zien. Dan blijft er nog een ‘overig Azië’ over, waar ook het Pacifisch gebied bij getrokken is.

Voor vijf van de zeven regio’s wordt het land genoemd waar de kerk het minst aanwezig is. India en China zijn zelf al landen. Daarom is er in het geval van India een staat in de lijst opgenomen, en in het geval van China een provincie.  

#1 Afghanistan

Afghanistan is een van de landen waar de minste mensen bereikt zijn met het evangelie. Het land telt geen enkele kerk.

#2 Somalië

Somalië ontbeert al tientallen jaren een functionerende nationale regering. Christenen zijn er hun leven niet zeker.

#3 Tibet

Tibet is beroemd vanwege het Tibetaanse boeddhisme. Het christendom heeft er nooit goed voet aan de grond gekregen.

#4 Uttar Pradesh

Uttar Pradesh is een zeer dichtbevolkte, relatief arme staat in Noord-India. 80% van de bevolking is hindoe.

5 Noord-Korea

Ondanks de heftige vervolging in Noord-Korea groeit het aantal christenen.

#6 Kosovo

Kosovo is het minst christelijke land van Europa. De islam wint er terrein.

#7 Suriname

Suriname is het land met het laagste aandeel christenen van Noord- en Zuid-Amerika.

Top drie: Afghanistan, Somalië en Tibet

Top drie: Afghanistan, Somalië en Tibet

Top drie: Afghanistan, Somalië en Tibet

Afghanistan, Somalië en Tibet staan bovenaan de Ranglijst Onbereikten 2024 die GlobalRize heeft uitgebracht. Afghanistan en Somalië zijn oude bekenden. Het zijn de twee landen ter wereld waar het aandeel christenen veruit het minst is. Zelfs met buitenlandse christenen die er wonen meegerekend, is er maar één christen op elke 5.000 inwoners. 

 

Afghanistan minst christelijke land ter wereld

Afghanistan is het minst christelijke land ter wereld, en daarmee ook van de regio Noord-Afrika en Centraal- en West-Azië, waar in totaal bijna 700 miljoen mensen wonen. Deze regio wordt gedomineerd door de islam. Het aandeel christenen in de regio is slechts vier procent, een percentage dat lager is dan in elke andere in de Ranglijst Onbereikten opgenomen regio. De koptische christenen in Egypte en de Russische christenen in Kazachstan vormen met elkaar de meerderheid van alle christenen in de regio.

 

Somalië uitzonderlijk geval in Sub-Sahara Afrika

Somalië is het minst christelijke land in Sub-Sahara Afrika. Dit deel van de wereld is de enige regio die nog een snelle bevolkingsgroei kent. Inmiddels wonen er bijna 1,2 miljard mensen. Sub-Sahara Afrika is met 57% in meerderheid christelijk. Somalië is dus een uitzonderlijk geval. Er zijn ontzettend weinig christenen, en mensen die christen worden zijn hun leven niet zeker. Net als in Afghanistan is er geen enkele openbare kerk, maar zijn er enkel kleine groepen gelovigen die in het geheim bij elkaar komen.

 

Tibet nieuwkomer op de lijst

Op de derde plaats in de Ranglijst Onbereikten staat Tibet. Tibet, dat door China geannexeerd is als provincie, is een nieuwkomer in de lijst door de dit jaar gekozen aanpak. Door de sterke groei van de kerk in China is het percentage christenen daar inmiddels gegroeid naar 7%. Echter, die groei heeft Tibet, de provincie met het kleinste inwonertal van heel China, nog niet bereikt. In Tibet is het Tibetaanse boeddhisme alomtegenwoordig, en is maar 0,3% van de bevolking christen.

 

Talrijke bevolking Uttar Pradesh kent zeer laag percentage christenen

Op de vierde plaats staat de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Deze staat met het hoogste inwonertal van India is ook de plek waar het christendom het minst vertegenwoordigd is. Met bijna 250 miljoen inwoners heeft Uttar Pradesh meer inwoners dan heel West-Europa. Slechts 0,3% van hen is christen, terwijl dat voor heel India 5% is. De laatste jaren komen er berichten uit Uttar Pradesh dat grote aantallen mensen christen worden en zich aansluiten bij huiskerken. Vanwege de druk die er op christenen wordt uitgeoefend en omdat het moeilijk is huiskerken in kaart te brengen, is het moeilijk hier een getal aan te verbinden. Maar het is mogelijk dat het percentage christenen inmiddels hoger is dan hier gezegd, en de verwachting is dat het in de toekomst flink zal groeien.

Overheidsgeweld in Noord-Korea belemmert groei kerk

Op de vijfde plaats staat Noord-Korea als vertegenwoordiger van de rest van Azië en het Pacifisch gebied. Zelfs zonder de ruim 3 miljard mensen in de eerder genoemde regio’s, zijn er nog eens 1,4 miljard in de rest van Azië. Hiervan zijn 15% christen. De helft hiervan wordt gevormd door de 100 miljoen christenen in de Filipijnen. 

In deze regio is Noord-Korea het land met het laagste percentage christenen met 0,38%. Zuid-Korea en Noord-Korea hebben dezelfde taal en dezelfde cultuur. Zuid-Korea is het Aziatische land dat na de Filipijnen het hoogste percentage christenen telt. Dat Noord-Korea helemaal aan de andere kant staat, laat zien dat sterke vervolging en extreem overheidsgeweld de groei van de kerk ernstig belemmeren. 

 

Kosovo uitzondering in Europa

Op de zesde plaats staat Kosovo als minst christelijke land van Europa. Europa staat van oudsher bekend als christelijk continent, en nog steeds identificeert 76% van de ongeveer 750 miljoen Europeanen zich als christen, al is de kerkelijke betrokkenheid onder christelijke Europeanen een stuk lager dan die in alle andere regio’s. 

Kosovo is een uitzondering in Europa, omdat maar 6% van de bijna 2 miljoen inwoners christen is. Hierbij gaat het vooral om de Servische minderheid, hoewel er ook katholieke en protestantse kerken zijn onder de Albanese meerderheidsbevolking.

 

Suriname religieus divers land

Op de zevende plaats staat Suriname als vertegenwoordiger van de Amerika’s. Het is wat vreemd om een land dat voor 51% christelijk is op te nemen op een ranglijst onbereikten. Dit maakt echter duidelijk dat de Amerika’s meer dan enig ander werelddeel een christelijke identiteit hebben. 85% van de 1 miljard inwoners van Noord- en Zuid-Amerika zijn christen. Suriname heeft meer niet-christenen door de komst van Hindoestaanse en Javaanse contractarbeiders in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Daardoor is het een van de meest religieus diverse landen ter wereld geworden. 

 

Overal ter wereld gebieden met weinig christenen

Ongeveer een derde van de wereldbevolking is christen. De Ranglijst Onbereikten 2024 laat zien dat met uitzondering van de Amerika’s er overal ter wereld toch nog landen en gebieden zijn waar heel weinig christenen zijn. Nationale kerken en zendingsorganisaties zetten zich ervoor in dat ook daar het evangelie klinkt, mensen over Jezus Christus horen, en de gelegenheid krijgen zich bij een kerk aan te sluiten. Dat gebeurt onder andere door internet en andere media, maar uiteindelijk zijn er kerkplanters nodig die gaan tot de uitersten der aarde. 


De ranglijst onbereikten

De ranglijst onbereikten van GlobalRize brengt in beeld wie nog niet de gelegenheid heeft om het evangelie te horen. Met andere woorden, de onbereikten zijn de mensen voor wie zending het hardst nodig is. Elk jaar wordt daarbij voor een andere aanpak gekozen. Het ene jaar wordt gekeken naar landen, het andere jaar naar volken. Het ene jaar wordt gekeken naar absolute aantallen, en het andere jaar naar percentages. Dit gebeurt in een cyclus van zes jaar.
GlobalRize hoopt dat door aandacht te vragen voor de onbereikten, meer mensen zich geroepen weten en er meer aandacht en steun komt voor zending onder onbereikten.

 

Voor persvragen over de ranglijst kunt u zich richten tot: ranglijst@globalrize.nl


De ranglijst onbereikten

De ranglijst onbereikten van GlobalRize brengt in beeld wie nog niet de gelegenheid heeft om het evangelie te horen. Met andere woorden, de onbereikten zijn de mensen voor wie zending het hardst nodig is. Elk jaar wordt daarbij voor een andere aanpak gekozen. Het ene jaar wordt gekeken naar landen, het andere jaar naar volken. Het ene jaar wordt gekeken naar absolute aantallen, en het andere jaar naar percentages. Dit gebeurt in een cyclus van zes jaar.
GlobalRize hoopt dat door aandacht te vragen voor de onbereikten, meer mensen zich geroepen weten en er meer aandacht en steun komt voor zending onder onbereikten.

 

Voor persvragen over de ranglijst kunt u zich richten tot: ranglijst@globalrize.nl

Help je mee het evangelie te delen?

Help je mee het evangelie te delen?

Draag financieel bij

Wil jij het wereldwijde evangelisatiewerk van GlobalRize financieel ondersteunen? Dat kan met een eenmalige of een maandelijkse gift. Met jouw gift bereiken we meer mensen met het evangelie. We bereiken mensen via het internet en komen hierdoor in contact met mensen die anders vrijwel onbereikbaar zijn om het evangelie mee te delen. Op deze manier maken we samen een wereldwijde impact.

Werk mee

Spreekt het werk van GlobalRize je aan? Wil je mee helpen om het evangelie wereldwijd te verspreiden? Ook in landen die normaal gesproken ‘gesloten’ zijn voor het evangelie? Werk dan mee met onze organisatie. Dat kan al voor een aantal uren per week. GlobalRize heeft uiteenlopende mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Kijk voor de actuele vacatures op onze vacaturepagina. 

Scroll naar boven