Kosovo

Kosovo: klein en controversieel

Kosovo is een bergachtig, klein land (ongeveer een kwart van de oppervlakte van Nederland) met ongeveer twee miljoen inwoners. Zelfs het woord ‘land’ is controversieel, omdat Kosovo lang niet door ieder land officieel erkend is, en buurland Servië Kosovo nog steeds als afvallige provincie beschouwt.

Identiteit en religie

In Kosovo wonen vooral etnische Albanezen. Zij zijn de afgelopen vijf eeuwen overheerst geweest door de Serviërs. Hierdoor is hun identiteit sterk gevormd in verzet tegen de christelijke Serviërs. Kosovo is het enige land in Europa dat in meerderheid islamitisch is. Hoewel van oudsher de in Kosovo beleefde islam gematigd was, is dat aan het veranderen mede door grote financiële steun uit Iran en Saoedie-Arabië, waarmee honderden moskeeën zijn gebouwd. Sinds Kosovo zich onafhankelijk verklaarde, zijn honderden christelijke kerken en bedevaartplaatsen vernield, al had dit sterker te maken met etnische dan met religieuze spanningen.

Christenen in Kosovo

6,3% van de bevolking van Kosovo is christelijk. De meesten van hen zijn etnische Serviërs die nog in Kosovo wonen. Daarnaast is er echter ook een groeiende groep protestantse gelovigen onder de Albanese meerderheidsbevolking die samenkomt in tientallen gemeenten.

GlobalRize deelt het evangelie online in het Albanees, een van de officiële talen van het land. Ook in het Roemeens is GlobalRize actief, een taal die regionaal in Kosovo wordt gesproken.

Scroll naar boven