Somalië

Het land waar christenen vermoord worden

Somalië is een land in de hoorn van Afrika waar al tientallen jaren geen functionerende nationale regering is. Hoewel het land etnisch homogeen is, is er veel strijd tussen de verschillende Somalische clans. Zo’n 80% van de bevolking is nomadisch of semi-nomadisch en trekt met kamelen, schapen, geiten en runderen door de halfwoestijnen die Somalië kenmerken.

Somalië is vrijwel geheel islamitisch. Er wonen in Somalië maar enkele duizenden christenen. De meesten van hen zijn buitenlander. Waarschijnlijk zijn er maar enkele honderden Somalische christenen. Er is wellicht geen land ter wereld waar het gevaarlijker is om christen te zijn dan Somalië. Als het bekend wordt dat iemand christen is, is de kans groot dat hij binnen enkele maanden vermoord wordt. Regelmatig gebeurt dat door de eigen familie.

Hoewel GlobalRize nog geen activiteiten in het Somalisch heeft, is er wel regelmatig contact met mensen uit Somalië. Tot nu toe hebben 171 Somaliërs via een online bijbelcursus contact gehad met een mentor. Veel van hen zijn moslim, een minderheid is christen en heeft soms nog geen enkele andere manier gevonden om contact met andere christenen te hebben. Een mooi voorbeeld is Ali*. Twee jaar geleden deed hij voor het eerst een cursus bij GlobalRize, maar had hij geen contact met andere christenen. Inmiddels leidt hij een geheime huiskerk met zeven gelovigen en is hij zijn eigen internetbediening begonnen.

*Schuilnaam

Scroll naar boven