Ranglijst
onbereikten
2021
Ranglijst onbereikten 2021
#
Ranglijst
onbereikten 2021

Landen die het minst bereikt
zijn met het evangelie

GlobalRize brengt voor het eerst de ‘Ranglijst onbereikten’ uit. Deze ranglijst laat zien in welke delen van de wereld het aantal gelovigen het laagst is en waar evangelisatie het hardst nodig is. De ranglijst van 2021 is samengesteld op basis van het aantal christenen in absolute aantallen per land.

Volken die het minst bereikt
zijn met het evangelie

Volken die het minst bereikt zijn met het evangelie

#1 India

Ranglijst onbereikten

In een vijfjarige cyclus zal steeds op een andere manier aandacht worden gevraagd voor landen en volken waar de minste mensen bereikt zijn met het evangelie. Hier is onder andere voor gekozen omdat er niet jaarlijks nieuwe betrouwbare gegevens zijn over aantallen christenen per land en bevolkingsgroep. Deze eerste ranglijst gaat uit van absolute aantallen onbereikten. Hierop staat India op de eerste plaats.

India; meest onbereikte land ter wereld

1.313.878.000 Indiërs horen bij een etnische groep met minder dan 5% christenen en daardoor hebben ze een kleine kans om de blijde boodschap van de Here Jezus te horen. GlobalRize wil deze mensen het evangelie vertellen. De zendingsorganisatie mocht in 2020 5956 nieuwe bijbelcursisten verwelkomen.

#1 India

In zestien dagen 815 nieuwe inschrijvingen voor de bijbelcursus

#2 Pakistan

“Blijf uw werk doen”

#3 Indonesië

170 miljoen Indonesiërs bereiken met het evangelie

#4 Bangladesh

GlobalRize brengt Bengalen het evangelie in het Bengaals

#5 China

GlobalRize wil Chinezen vaker bereiken met het evangelie

#6 Japan

“In Japan zijn nauwelijks nog christenen”

#7 Iran

Iraanse jongeren staan open voor het evangelie

#8 Turkije

“Ik zal de bijbelcursus aanbevelen”

#9 Nigeria

GlobalRize verwelkomt Nigeriaanse bijbelcursisten

#10 Thailand

Thai ontvangt uitnodiging voor online bijbelcursus van GlobalRize

#11 Myanmar

Maw Min print online bijbelcursus uit voor zondagschool

#12 Algerije

GlobalRize biedt Algerijnen cursussen over het evangelie

#13 Irak

Bijna veertig miljoen Irakezen hoorden waarschijnlijk nog nooit het evangelie

#14 Afghanistan

Tienduizenden Afghanen horen het evangelie via Farsi Facebookpagina

#15 Marokko

37 miljoen Marokkanen hebben weinig kans het evangelie te horen

#16 Ethiopië

GlobalRize klaar voor evangelieverkondiging in Ethiopië

#17 Uzbekistan

Ruim 32 miljoen minst bereikte Oezbeken moe van strijd en armoede

#18 Saoedi Arabië

Meer vrijheid voor Saoedische christenen

#19 Jemen

Een schande als een Jemenitische moslim christen wordt

#20 Nepal

GlobalRize biedt Nepalezen Bijbelcursussen

1,3 miljard Indiërs hebben het evangelie nodig

1,3 miljard Indiërs hebben het evangelie nodig

Ruim 1,3 miljard Indiërs hebben het evangelie van de Here Jezus waarschijnlijk nog nooit gehoord omdat ze horen bij een etnische groep met minder dan 5% christenen. Het hindoeïsme is in India, waar in verschillende staten de antibekeringswet van kracht is, de belangrijkste religie. Radicale hindoe-nationalisten beschuldigen christenen en moslims ervan hindoes massaal te willen bekeren en christenen worden er door radicale moslims en hindoes aangevallen, buitengesloten en verstoten, vooral op het platteland. Zo verbood de politie in de deelstaat Karnataka een christelijke gemeenschap bijeen te komen omdat ze op frauduleuze wijze zouden zijn bekeerd. Toch legt niet iedereen dat negatief uit. Volgens Jan Dirk van Nifterik, directeur van Stichting Hulp Vervolgde Christenen, is de toenemende vervolging in India positief te duiden omdat juist de groei van de kerk deze weerstand oproept.

Kastensysteem

Christenen worden in India ingedeeld in de laagste rangen en standen van het kastensysteem. Bijbelcursist David weet zich in gebed, met het reciteren van Bijbelteksten en door te vasten staande te houden in zijn werk onder een wrede, sadistische baas. Hij schrijft: “Voordat ik zijn kantoor binnenstapte, zei ik Bijbelteksten op en gebeden, om de situatie aan te kunnen.”

In zijn buurt heeft hij fijnere ervaringen: “We zongen lofliederen en baden tot God”, schrijft hij. “Onze buren, hindoes, vroegen ons of we wilden bidden voor een ziek familielid. We baden voor hem en zeiden dat hij binnenkort weer op de fiets zou zitten. Dat kwam uit.”

 

GlobalRize wil onbereikte Indiërs het evangelie vertellen, bijvoorbeeld in het Tamil, dat gesproken wordt door 60 miljoen mensen, het Marathi, dat gesproken wordt door 72 miljoen mensen, en het Nepalees, dat door 17 miljoen Indiërs wordt gesproken. De zendingsorganisatie is al actief in het Hindi, dat 422 miljoen Indiërs spreken, het Urdu, dat 51 miljoen mensen spreken en het Telugu, waarin 74 miljoen mensen zich verstaanbaar maken. Het Punjabi is een gesproken taal die door 129 miljoen Indiërs en Pakistani wordt gebruikt.

Huiskerken

Tachtig procent van de 1.380.004.385 Indiërs is hindoe, terwijl het land ruim 66 miljoen christenen telt. Christenen hebben behoefte aan evangelisten en zendingswerkers, die kunnen worden opgeleid op seminaries, bijbelscholen en opleidingscentra voor inheemse werkers. Daarnaast worden gemeenteleden ook geschoold in de verkondiging van het evangelie, waarbij huiskerken een belangrijke en effectieve rol spelen.

GlobalRize verwelkomt Indiase bijbelstudenten

GlobalRize wil het evangelie vertellen aan mensen die nog nooit van de Here Jezus hebben gehoord, zoals aan de ruim 1,3 miljard Indiërs die het evangelie waarschijnlijk niet kennen. De zendingsorganisatie telt 576.000 Indiase volgers op sociale media waarvan 52.000 berichten liken of delen of in gesprek gaan met de beheerder van de pagina. In 2020 mocht GlobalRize in totaal 5.956 Indiase bijbelcursisten verwelkomen.

Eind 2020 richtte GlobalRize zich met het uitnodigen van nieuwe bijbelcursisten speciaal ook op het noorden van India, waar hindoes en moslims wonen. De zendingsorganisatie kreeg vanuit deze onbereikte gebieden in zestien dagen 815 nieuwe inschrijvingen voor de bijbelcursus, waarvan 85 een mentor kregen toegewezen nadat ze de eerste les hadden afgerond.


De ranglijst onbereikten

De ranglijst onbereikten van GlobalRize brengt in beeld wie nog niet de gelegenheid heeft om het evangelie te horen. Met andere woorden, de onbereikten zijn de mensen voor wie zending het hardst nodig is. Elk jaar wordt daarbij voor een andere aanpak gekozen. Het ene jaar wordt gekeken naar landen, het andere jaar naar volken. Het ene jaar wordt gekeken naar absolute aantallen, en het andere jaar naar percentages. Dit gebeurt in een cyclus van zes jaar.
GlobalRize hoopt dat door aandacht te vragen voor de onbereikten, meer mensen zich geroepen weten en er meer aandacht en steun komt voor zending onder onbereikten.

 

Voor persvragen over de ranglijst kunt u zich richten tot: ranglijst@globalrize.nl


De ranglijst onbereikten

De ranglijst onbereikten van GlobalRize brengt in beeld wie nog niet de gelegenheid heeft om het evangelie te horen. Met andere woorden, de onbereikten zijn de mensen voor wie zending het hardst nodig is. Elk jaar wordt daarbij voor een andere aanpak gekozen. Het ene jaar wordt gekeken naar landen, het andere jaar naar volken. Het ene jaar wordt gekeken naar absolute aantallen, en het andere jaar naar percentages. Dit gebeurt in een cyclus van zes jaar.
GlobalRize hoopt dat door aandacht te vragen voor de onbereikten, meer mensen zich geroepen weten en er meer aandacht en steun komt voor zending onder onbereikten.

 

Voor persvragen over de ranglijst kunt u zich richten tot: ranglijst@globalrize.nl

Ranglijst 2021 in een notendop

Ranglijst 2021 in een notendop

Zoveel onbereikten; help je mee het evangelie te delen?

Scroll naar boven