China

Naar schatting 147 miljoen Chinezen zijn nog niet bereikt met het evangelie

In het atheïstische China wonen ruim 132 miljoen christenen op een inwonertal van 1.439.323.776 mensen, meer dan de helft van het aantal christenen dat de VS telt (ruim 256 miljoen). Sinds 2018 zijn religieuze zaken ondergebracht bij de Communistische Partij, die daarmee de macht over kerken meer en meer naar zich toetrekt.

Geloven in het geheim

President Xi Jinping wil zijn communistische visie opleggen aan álle Chinezen, aan christenen én aan andere minderheden, en daarom staan staats- en huiskerken ook onder streng toezicht. Kerkleiders en kerkleden worden soms gearresteerd en kerken verwoest.

Christenen die moslim waren of boeddhist houden hun geloof vaak geheim. Zij hebben het zwaar omdat familieleden en buurtgenoten alles uit de kast halen om hen het christelijke geloof weer vaarwel te laten zeggen. In het Aziatische land zijn 147 miljoen mensen waarschijnlijk niet in aanraking geweest met het evangelie omdat ze behoren tot een etnische groep met minder dan 5% christenen; een enorm aantal, maar een klein percentage van álle, ruim 1,4 miljard, Chinezen.

Great Chinese Firewall

China kent verschillende officiële talen zoals het standaard Mandarijn en het standaard Kantonees. Daarnaast zijn Engels (in Hongkong) en Portugees (in Macau) erkende talen. Belangrijke talen van minderheden zijn het Tibetaans in Tibet, het Oeigoers in Xinjiang en het Mongools in Binnen-Mongolië. In de grensgebieden spreken mensen ook Kazachs, Tadzjieks, Kirgizisch of Koreaans. GlobalRize heeft door de ‘Great Chinese Firewall’, waarmee de Chinese overheid websites censureert, nauwelijks bereik in China. De organisatie wil Chinezen, via een beveiligde verbinding, vaker bereiken met de blijde boodschap van de Here Jezus.

Scroll naar boven