India

GlobalRize: 1,3 miljard Indiërs hebben het evangelie nodig

Ruim 1,3 miljard Indiërs hebben het evangelie van de Here Jezus waarschijnlijk nog nooit gehoord omdat ze horen bij een etnische groep met minder dan 5% christenen. Het hindoeïsme is in India, waar in verschillende staten de antibekeringswet van kracht is, de belangrijkste religie. Radicale hindoe-nationalisten beschuldigen christenen en moslims ervan hindoes massaal te willen bekeren en christenen worden er door radicale moslims en hindoes aangevallen, buitengesloten en verstoten, vooral op het platteland. Zo verbood de politie in de deelstaat Karnataka een christelijke gemeenschap bijeen te komen omdat ze op frauduleuze wijze zouden zijn bekeerd. Toch legt niet iedereen dat negatief uit. Volgens Jan Dirk van Nifterik, directeur van Stichting Hulp Vervolgde Christenen, is de toenemende vervolging in India positief te duiden omdat juist de groei van de kerk deze weerstand oproept.

Kastensysteem

Christenen worden in India ingedeeld in de laagste rangen en standen van het kastensysteem. Bijbelcursist David weet zich in gebed, met het reciteren van Bijbelteksten en door te vasten staande te houden in zijn werk onder een wrede, sadistische baas. Hij schrijft: “Voordat ik zijn kantoor binnenstapte, zei ik Bijbelteksten op en gebeden, om de situatie aan te kunnen.”

 

In zijn buurt heeft hij fijnere ervaringen: “We zongen lofliederen en baden tot God”, schrijft hij. “Onze buren, hindoes, vroegen ons of we wilden bidden voor een ziek familielid. We baden voor hem en zeiden dat hij binnenkort weer op de fiets zou zitten. Dat kwam uit.”

 

GlobalRize wil onbereikte Indiërs het evangelie vertellen, bijvoorbeeld in het Tamil, dat gesproken wordt door 60 miljoen mensen, het Marathi, dat gesproken wordt door 72 miljoen mensen, en het Nepalees, dat door 17 miljoen Indiërs wordt gesproken. De zendingsorganisatie is al actief in het Hindi, dat 422 miljoen Indiërs spreken, het Urdu, dat 51 miljoen mensen spreken en het Telugu, waarin 74 miljoen mensen zich verstaanbaar maken. Het Punjabi is een gesproken taal die door 129 miljoen Indiërs en Pakistani wordt gebruikt.

 

Huiskerken

Tachtig procent van de 1.380.004.385 Indiërs is hindoe, terwijl het land ruim 66 miljoen christenen telt. Christenen hebben behoefte aan evangelisten en zendingswerkers, die kunnen worden opgeleid op seminaries, bijbelscholen en opleidingscentra voor inheemse werkers. Daarnaast worden gemeenteleden ook geschoold in de verkondiging van het evangelie, waarbij huiskerken een belangrijke en effectieve rol spelen.

GlobalRize verwelkomt Indiase bijbelstudenten

GlobalRize wil het evangelie vertellen aan mensen die nog nooit van de Here Jezus hebben gehoord, zoals aan de ruim 1,3 miljard Indiërs die het evangelie waarschijnlijk niet kennen. De zendingsorganisatie telt 576.000 Indiase volgers op sociale media waarvan 52.000 berichten liken of delen of in gesprek gaan met de beheerder van de pagina. In 2020 mocht GlobalRize in totaal 5.956 Indiase bijbelcursisten verwelkomen.

 

Eind 2020 richtte GlobalRize zich met het uitnodigen van nieuwe bijbelcursisten speciaal ook op het noorden van India, waar hindoes en moslims wonen. De zendingsorganisatie kreeg vanuit deze onbereikte gebieden in zestien dagen 815 nieuwe inschrijvingen voor de bijbelcursus, waarvan 85 een mentor kregen toegewezen nadat ze de eerste les hadden afgerond.

Scroll naar boven