Indonesië

170 miljoen Indonesiërs hebben nauwelijks toegang tot het evangelie

Van de 274 miljoen Indonesiërs hebben 170 miljoen Indonesiërs waarschijnlijk nog nooit de blijde boodschap van de Here Jezus gehoord, omdat ze behoren tot etnische bevolkingsgroepen met minder dan 5% christenen. Deze onbereikten spreken een van de ruim driehonderd lokale talen, zoals het Javaans, Jakartaans, Soedanees, Madoerees, Maleis, Minangkabaus, Bandjarees, Balinees, Buginees of Balinees Maleis. Inheemse stammen op Kalimantan en Papua spreken een van de vele dialecten, wat de evangelieverkondiging in Indonesië bemoeilijkt. Slechts zeven procent van de bevolking spreekt het officiële Bahasa Indonesia.

Geloof opgeven

De hoofdgodsdienst in Indonesië is de islam, maar de 33 miljoen Indonesische christenen genieten officieel vrijheid van godsdienst. Toch worden ze geregeld gediscrimineerd en voelen ze zich in hun doen en laten belemmerd door radicale moslims die, op lokaal niveau, met geweld islamitische wetten doorvoeren.

 

Aanvragen voor kerkbouw worden, na langdurige procedures, regelmatig afgewezen en bloeiende kerken kunnen door de overheid gemakkelijk worden gesloten. Hindoes en moslims die in Christus gaan geloven, moeten hun geloof soms opgeven onder druk van familieleden en buurtgenoten.

Het evangelie verkondigen door manier van leven

“Indonesië kent zes religies en de gelovigen houden van elkaar als leden van één gezin”, schrijft Moses uit het Indonesische Papoea, een van de 1,4 miljoen volgers van de Indonesische Facebookpagina van GlobalRize. Hij vertelt dat Indonesische christenen gewoon naar de kerk kunnen en dat ze alleen op het eiland Java soms te maken krijgen met beperkingen van de kerkgang. “Christenen verkondigen het woord van God door de manier waarop ze leven”, zegt Moses. Hij heeft nog nooit gehoord dat een christelijke leider in Indonesië corrupt is. De Papoea meent zelfs dat moslims christenen meer vertrouwen dan moslims onderling.

 

Moses leerde veel van de Indonesische Biblword-pagina (de Facebookpagina van GlobalRize, red.), die hij tegenkwam op internet en waarop maandelijks zo’n 53.000 Indonesiërs reageren. Achtentwintig Indonesiërs volgden in 2020 online een bijbelcursus van GlobalRize. Moses denkt dat er meer mogelijkheden zijn om zijn landgenoten te bereiken met het evangelie: “We kunnen onbereikte Indonesiërs bereiken door het aanbieden van vriendschap, scholing of een cursus Engels of muziek.”

Scroll naar boven