Iran

Iraanse jongeren staan open voor het evangelie

Christenen die behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk en de Assyrische kerk, zoroastriërs en Joodse Iraniërs zijn, volgens artikel 13 van de Iraanse grondwet, de enige erkende religieuze minderheden in Iran, waarvoor vijf van de 290 parlementszetels zijn gereserveerd. Deze vier traditionele geloofsgenootschappen van etnische minderheden mogen in het islamitische Iran geen kerkdiensten beleggen die te volgen zijn in het Farsi, en ze mogen ook geen nieuwe leden ‘van buiten’ toelaten. Om de overheid te vriend te houden, beleggen Joden hun samenkomsten in het Hebreeuws, Armenen in het Armeens, Assyriërs preken in het Assyrisch en zoroastriërs in een oud dialect van het Farsi. Voor andere religieuze minderheden is in Iran officieel geen plaats.

Moslimbekeerlingen

Christenen die betrapt worden op evangelisatie kunnen worden gearresteerd en kerken die evangeliseren onder moslims worden gesloten, want moslims mogen hun geloof niet vaarwel zeggen. Moslimbekeerlingen vrezen voor hun veiligheid.

 

Christenen uit kerken die niet door de Iraanse overheid worden erkend, mogen in Iran hun geloof niet in vrijheid belijden. Zij beleggen geheime kerkdiensten, zo’n achthonderd, bij mensen thuis. Het wetenschappelijk onderzoeksbureau Gamaan becijfert het aantal Iraniërs dat zich christen noemt op 1,5 procent van de bevolking, wat neerkomt op 1,27 miljoen. Zij spreken de officiële taal van Iran: Perzisch, oftewel Farsi. Deze taal heeft GlobalRize in haar talenpakket, net als het Koerdisch en het Turks, wat in Iran ook gesproken wordt.

Ondergrondse kerk

De Iraanse overheid is verantwoordelijk voor de vervolging van christenen, die ze beschouwt als westerse bedreiging van het islamitische Iran. De Iraanse bevolking staat meestal minder vijandig tegenover christenen uit traditionele kerken, met 117.700 gelovigen.

 

Vooral jongeren staan in Iran open voor het evangelie en een groot deel van de ondergrondse kerk bestaat uit deze jonge generatie. Zo’n vier miljoen van de 84.512.561 Iraniërs leven buiten Iran, vooral in Canada, de VS, West-Europa, Turkije en de Golfstaten. Velen van hen bezoeken Iran geregeld en steunen hun vroegere landgenoten, van wie bijna 83 miljoen waarschijnlijk nog nooit de blijde boodschap van de Here Jezus hebben gehoord, omdat ze behoren tot een etnische groep met minder dan 5% christenen. GlobalRize wil Iraniërs op een andere manier dan gebruikelijk het evangelie vertellen, want ze heeft op dit moment geen bereik in Iran. GlobalRize bereikt wél Iraniërs buiten Iran.

Scroll naar boven